top of page

Dobri Pastir

So voditelji, ki ne kažejo sočutja do drugih ljudi in se ne zanimajo za njihove potrebe ali težave. Namesto tega so osredotočeni na dosego lastnih ciljev, ne glede na posledice za druge. Takšni voditelji so žalostna napaka in obžalovanja je vredno, da jim dajemo moč. Prispodoba o dobrem pastirju iz evangelija pa govori ravno nasprotno. Odraža Jezusovo nesebično pripravljenost varovati in skrbeti za druge, še več, žrtvovati se za druge - to se je kasneje uresničilo na križu, kjer je dal svoje življenje za odrešenje človeštva, kar je dokaz njegove božanske ljubezni. Ko omenja tudi druge ovce, ki niso iz tega hleva, govori o širjenju njegovega kraljestva in vključevanje vseh ljudi, ne le tistih, ki so bili prvotno del izvoljenega ljudstva. To je izraz njegove univerzalne ljubezni in odrešenja za vse ljudi. Naj nas odlomek spodbuja, da zaupamo v Jezusa kot našega varuha, ki nas ljubi in nas varuje v vseh življenjskih situacijah.

Uroš Kotnik

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Pridi, Sveti Duh!

"Pridi, Sveti Duh! Napolni naša srca in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni". Pred enim tednom smo bili priče, ko so nekateri naši otroci prvič prejeli Jezusa v srce. Danes pa je vsa naša srca ponovno na

Biti na svetu, a ne od svet

Ljubi Jezus je odšel k svojemu Očetu in pismo je bilo izpolnjeno. Šel je s sveta, s katerega ni bil. Sem je prišel samo zaradi nas, da nas odreši. Da bi tudi mi bili eno, kot je On s svojim Očetom. Tu

Dati življenje za druge

V današnjem evangeliju nas Jezus spodbuja k ljubezni do bližnjega, spodbuja, da damo »življenje za druge«! Kaj torej v resnici  pomeni darovati življenje za drugega človeka? Vsak dan dobimo priložnost

Comments


bottom of page