top of page
Helping Hands
Helping Hands

Župnijska Karitas Velenje – bl. Anton Martin Slomšek

"Mislimo drug na drugega tako, da se spodbujamo k ljubezni
in dobrim delom."
(Heb 10,24)

Cilj skupine

Vsak dan okrog nas srečujemo ljudi, ki so česa bolj potrebni kakor mi. Tudi Jezus je pomagal vsem in vsakomur, ne glede na čas in prostor. Nahranil je množice, ozdravljal je bolne, se
pogovarjal z izobčenimi in odpiral srca mnogih, ki so ga poslušali in gledali. S tem je oznanjal, da sta dobrota in ljubezen dar, ki ga moramo deliti naprej. Jezus nas vabi, da odpremo svoja srca drug za drugega.

KARITAS je humanitarna dobrodelna organizacija, ki nudi pomoč družinam, posameznikom, starejšim, otrokom, beguncem. Pomoč nudimo v hrani, higienskih in zdravstvenih pripomočkih, oblačilih in raznih storitvah. Omogočamo in krijemo stroške za letovanje starejših, socialno ogroženih družin z otroci, pomagamo pri nakupu šolskih potrebščin, obiskujemo osamljene, organiziramo druženja. Finančno pomoč nudimo v primeru nesreč, dolgotrajne bolezni in
brezposelnosti.
Vsi sodelavci smo prostovoljci, kar je posebna kvaliteta karitativnega dela. Pri svojem delu spoštujemo in krepimo krščansko in evangeljsko poslanstvo do vsakega človeka v stiski in sicer s spoštovanjem človekovega dostojanstva in
etičnimi vrednotami.

V želji za blagoslov našega karitativnega delovanja v župniji se vsi prostovoljci priporočamo v molitev in pomoč!

Vabilo

Z vseljem, sprejemamo nove prostovoljce.


Združujemo sočutne ljudi, ki so voljni pomagati drugim in to z besedo, s svojimi dejanji in v podaritvi svojega časa.

»Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali…«
»Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega in smo prišli k tebi?«
»Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili!« (Mt25, 35-40)

Termin srečanj

Vsako sredo od 16. do 17. ure, na Kersnikovi cesti 13, 3320 Velenje

Duhovni vodja je g. Janko Rezar.

Kontakt
Skupina sprejema nove člane.

Jelka Borovnik

031 832 350

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page