top of page

Združenje Slovenskih Skavtov in Skavtinj - Skavti

Otroci in mladi se tedensko srečujemo na srečanjih, kjer se učimo veščin, sobivanja z naravo, se igramo igre in v stvarstvu prepoznavamo Boga.

Prav tako se udeležujemo poletnih taborov, zimovanj, potepov in različnih
projektov.

Cilj skupine

ZSKSS s pomočjo skavtske metode prispeva k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele
osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.
Temelj našega delovanja je devet vrednot, ki jih uresničujemo na šestih področjih osebnostnega razvoja, prilagojenih starosti članov. Vrednote vzgajanja so: optimizem in veselje do življenja; čut za drugega, prijateljstvo in ljubezen; telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje; svoboda, odgovornost in kritično mišljenje; ustvarjalnost in pobudništvo; spoštljiv odnos do narave; čut do domovine in odnos do družbe; povezanost s svetom ter vera in pripadnost Cerkvi.
Sovzgajamo s pomočjo skavtske metode, katere elementi se prepletajo v vseh skavtskih dejavnostih.
Naš namen je, da vzgajamo za aktivno participacijo in odgovorno državljanstvo

Vabilo

Skavtom se pridruži, če si želiš novih, norih podvigov, ob tem pa spoznati veščine, ki nam lahko koristijo v vsakdanjem življenju. Pri skavtih tudi podrobno spoznaš življenje v naravi; to je odlična možnost za druženje
s sovrstniki in spoznavanje novih prijateljev. Preživljaj svoj prosti čas aktivno, se ob tem zabavaj in veliko
nauči.

Termin srečanj

volčiči (8-11 let):

vsako soboto ob 9:00


četa (11-16 let):

vsako soboto ob 9:00


klan (16-20 let):

po dogovoru z udeleženci (ponavadi vsako drugo soboto ob 10:00)

Duhovni voditelji: Janko Rezar, Janez Turinek, Matic Lesjak

Kontakt
Skupina sprejema nove člane.

Mihaela Koželjnik

070 830 185

bottom of page