top of page

Ta je moj ljubljeni Sin

"Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje."


Vzklik veselja Boga ob krstu Sina, ki ga je za nas poslal na svet. Za Sina, ki je za nas trpel in nas odrešil na križu. Bog se veseli tudi vsakega izmed nas, ne samo ob našem krstu, ko postanemo del občestva – Božji otroci. Naj se to veselje Boga odraža tudi v nas. Bodimo veseli kristjani in naj začutijo to veselje ljudje, s katerimi se srečujemo pri sveti maši, doma, v šoli, službi ...

Katarina Mihelak

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Indijski jezuitski duhovnik in pisatelj Anthony de Mello je zapisal: »Mir najdeš samo v pritrditvi.« Z leti vedno bolj dojemam resničnost te misli. Izkušam, da je življenje ne glede na različne okoliš

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Sam

bottom of page