top of page

Ta je moj ljubljeni Sin

"Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje."


Vzklik veselja Boga ob krstu Sina, ki ga je za nas poslal na svet. Za Sina, ki je za nas trpel in nas odrešil na križu. Bog se veseli tudi vsakega izmed nas, ne samo ob našem krstu, ko postanemo del občestva – Božji otroci. Naj se to veselje Boga odraža tudi v nas. Bodimo veseli kristjani in naj začutijo to veselje ljudje, s katerimi se srečujemo pri sveti maši, doma, v šoli, službi ...

Katarina Mihelak

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page