top of page

Strmeli so in se čudili

Evangelist Marko poroča, da so bili poslušalci v shodnici v Kafarnáumu presenečeni, ko so slišali Jezusove besede. »Strmeli so nad njegovim naukom.« Zakaj so bili tako začudeni in osupli? Nenazadnje, bili so v molilnici, na kraju, kjer bi človek pričakoval, da bo slišal, kaj ima Bog povedati. A vendar so mislili, da je Jezus le še eden izmed učiteljev postave.

Dogodek se je zgodil na začetku Jezusovega javnega delovanja. Jezus je pred tem poklical prve štiri učence in takoj 'stopil v javnost'. Niso ga še poznali, ne po učenju in nauku, kakor tudi ne po znamenjih oziroma čudežih. Niso še videli ali bili priče ozdravljenju slepih, hromih, gluhih, očiščenju gobavcev ali obuditvi mrtvih.

Zakaj so ljudje strmeli ob Jezusovih prvih besedah? Kaj je bilo tako nenavadnega v Jezusovem govoru, da jih je njegovo učenje prevzelo? Kakor drugi učitelji, je tudi Jezus s svojimi privrženci hodil iz kraja v kraj in učil ljudstvo Božji nauk. A njegovo učenje je bilo drugačno, »kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki«. Ni rekel: »To govori Gospod ...« Prav tako ni rekel: »Bog, ki me je poslal, pravi ...« Ne. Jezus je govoril v svojem imenu, z lastno avtoriteto. Ni govoril v imenu Boga. Govoril je kot Bog.

Še bolj dramatičen pa je bil dogodek, ki je sledil Jezusovemu učenju. V shodnici je namreč bil človek z nečistim duhom, ki je izzval Jezusa. Jezus je preprosto ukazal nečistemu duhu, naj odide in ta je odšel. Ljudje v shodnici česa takega še niso videli. In zelo so se začudili. Kdo bi lahko bil ta, ki ima takšno oblast, da »celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni«. Jezus pokaže svojo oblast nad nečistimi duhovi. Sposoben se je soočiti, utišati in izgnati duha, ki se je polastil nesrečneža v shodnici. Takšni eksorcizmi kažejo na končno zmago Božjega kraljestva nad zlom in smrtjo.       

Roman Travar, duhovni pomočnik 

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Lepota bo rešila svet

Staro krščansko izročilo je postavljalo dogodek Jezusovega spremenjenja na današnjo goro Tabor (588 m). Leta 1924, torej natanko pred sto leti, so na vrhu te gore zgradili mogočno baziliko na temeljih

Postni čas je priložnost

Na začetku 40-dnevnega postnega časa nam evangelij prve postne nedelje sporoča, kako je Jezus preživel 40 dni v puščavi, kjer se je pripravljal na javno delovanje. Ob koncu bivanja v puščavi je bil te

bottom of page