top of page

Spreobrnite se in verujte evangeliju!

Že zopet in vedno znova: »Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Preroki, Janez Krstnik, Jezus Kristus, apostoli, papeži, škofje, duhovniki in še mnogi drugi - kakor da ne bi znali nič drugega - vabimo k spreobrnjenju in veri.

Spreobrnjenje je večplasten dogodek, ko v mislih, besedah in dejanjih prehajamo od starega k novemu, od grešnega h krepostnemu, od grdega k lepemu, od laži k resnici in še več prehodov je, ki pomenijo spremembo življenja. Številne slabosti v življenju so veliko breme, ki se ga lahko rešimo.

Življenje s slabostmi se mnogim ljudem zdi popolnoma normalno. Navajenost na slabo človeka ohromi in dokler ne spozna teže takšnega življenja, je to pot v smrt in pogubljenje. Resnična in trdna želja po rešitvi iz te zlaganosti je pot k spreobrnjenju, ki ga vsi našteti priporočamo. Ker grešno življenje omogoča varljivo sproščenost, je pot iz takšnega življenja mnogokrat zelo naporna, a je uvid rešitve in znamenje odrešenja. Pravo odrešenje nam omogoča evangelij – vera v Jezusa Kristusa. On je pokazal na težo grešnega življenja, saj je največ časa posvetil prav grešnim in zavrženim. Jezusovo odreševanje je evangelij, je veselo oznanilo, ki nam pokaže, kako zmotno in obremenjujoče je grešno življenje in koliko lepega ti daje odrešeno – Božje življenje.

Poti od grešnega h krepostnemu življenju so zelo različne in trajajo različno dolgo. Ninivljani so na Jonovo pridigo in opozorila takoj odgovorili in se spreobrnili. Janez Krstnik je v svoje oznanilo vtkal svoje spokorno življenje in je mnoge vzpodbudil k spremembi življenja in so se v potrditev dali krstiti. Jezus Kristus je svoj klic h pokori in spreobrnjenju obarval z lastno krvjo – s smrtjo na križu in ponudil svoje telo v Sveti evharistiji za potrditev spreobrnjenja. In apostoli – mi, njegovi učenci – smo spreobrnjeni in verujemo evangeliju?     

 Tone Krašovec, duhovni pomočnik

 

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja roka ostaja trdno na krmilu

Ko otrok začne postavljati vprašanja z besedo 'zakaj', navadno začnemo odgovor z: »Ker to je nekaj takega kot ...« ali »To je podobno …« Začnemo z nečim, kar otrok že vé, kar mu je poznano in domače;

Kot brat, sestra in mati

Odnosi z brati, sestrami in starši mi veliko pomenijo. Ne samo zaradi lepega otroštva in mladosti v zavetju družine. Tudi zaradi naveze, ki ostaja med nami še danes, čeprav smo že vsak na svojem, v no

Klic k bistvu

Zakaj Gospodov dan in čemu ga je pametno spoštovati? Izhajamo iz izkušnje starozaveznega Božjega ljudstva, ki je bilo neko obdobje v egiptovski kletki. Zasužnjeni Jud ni smel misliti s svojo glavo, im

Comentários


bottom of page