top of page

Oznanila od 16. do 23. julija 2023 (Gornja Ponikva)


Oznanila_15. NEDELJA MED LETOM (16. 7. 2023)
.pdf
Download PDF • 720KB

ČIŠČENJE za nedeljo, 23. 7. 2023: Grče.


BRALKI BERIL v nedeljo, 23. 7. 2023: Fanika Vasle in Marinka Vrabič.


MAŠA NA MOLIČKI PEČI - Romanje na Moličko planino bo danes, v nedeljo, 16. julija; ob 15. uri bo v kapeli sv. Cirila in Metoda sveta maša. Prevoz v lastni režiji.


PRIPRAVA NA KRST - Starši, ki nameravate v juliju ali avgustu krstiti otroka, vabljeni skupaj z botri na pripravo na krst, ki bo v četrtek, 20. 7., ob 17.30 uri v učilnici nad zakristijo pri Sv. Martinu.


KRIŠTOFOVA NEDELJA - Na Krištofovo nedeljo, 23. julija, bo po vseh sv. mašah blagoslov vozil. Darovi, ki jih boste v ta namen darovali pri izhodu iz cerkve (kjer bodo na voljo nalepke in kartončki z molitvijo), bodo namenjeni vzdrževanju in nakupu novih vozil za potrebe v misijonih. Bog povrni za vaš dar. Na podružnicah (Bevče, Cirkovce, Plešivec) bo blagoslov pri rednih mašah v avgustu, pri Sv. Jakobu pa v soboto, 22. 7., zvečer.

69 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page