top of page

Ljubezen - rojstvo - življenje

Stvarstvo in za njim Stvarnik, ki je vse, kar je, ustvaril, pognal v gibanje in življenje. Zakaj? Zakaj je toliko vsega lepega, še nedoumljenega - do brezkončnosti vesolja? Božja beseda nam zagotavlja, da se za vsem skriva neskončna Božja ljubezen, ki ne more, da ne bi ljubila, ustvarjala, reševala in osrečevala. Iz tega je izšel ves materialni svet, ki ga še vedno ne razumemo in še manj obvladujemo. Človeška pamet, ki se zdi tako mogočna, je še marsikje tako nebogljena. Tudi to je dar božje ljubezni, saj nam je dala izziv do konca časov.

Program stvarstva je res brezmejen. V to stvarstvo je vkomponiran tudi človek, ki je narejen po Božji podobi. Človek je podoba in ni stvarnik. Tu se je ob stvarjenju človeka zalomilo. Podoba je želela postati stvarnik. Padec in od takrat večno tekmovanje s Stvarnikom. Ta boj je Bog presekal z učlovečenjem svojega Sina, ki bo človeške poskuse v tekmi obrnil človeku v prid. V svojem otroškem prihodu na svet je nakazal pot zmage. Marija, Jožef, Otrok, pastirji, nebogljeni učenci, Jezusovi verniki sodobnega časa, smo igralci v tej tekmi. Glavni igralec je seveda Božji Sin – Jezus, saj je rekel, da brez njega ne moremo ničesar storiti.

Naše življenje urejajo številni predpisi. Živimo v soodvisnosti z naravo in z ljudmi okrog nas. Brez reda je težko živeti urejeno življenje. Mnoge sodobne stiske in vojne nam to dokazujejo. Jezus je prišel prav zato, da bi vnesel pravi stil življenja – tako v odnosu do narave in med ljudmi samimi. Človeški posegi v naravo že nakazujejo katastrofo, iz katere sploh ne vemo, kako bomo obstali. Medčloveški odnosi so tako razrahljani, da dobesedno vpijemo po odrešenju. Željni smo življenja brez strahu pred prihodnostjo in tu želimo sodelovati. Božič naj bo BOŽIČ – praznik rojstva Božjega Sina.

Tone Krašovec, duhovni pomočnik

22 views0 comments

Recent Posts

See All

"Vi ste priče teh reči." (Lk 24,48)

Ko se enajsteri in tisti, ki so bili z njimi v Jeruzalemu, pogovarjajo, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu ter ko sta tudi učenca po vrnitvi iz Emavsa pripovedovala o srečanju z vs

To je dan, ki ga je naredil Gospod

Nedelja BOŽJEGA USMILJENJA se imenuje tudi »nedelja vere«. Tomaževa izpoved vere v Vstalega Odrešenika in Jezusovo blagrovanje tistih, ki niso videli, pa so začeli verovati, je pomoč vsem dvomljivcem

Jezus je premagal smrt

Prazen grob, v katerega so položili Jezusovo mrtvo telo na veliki petek, še ni temelj naše vere v Jezusovo vstajenje. Vemo, da so judovski verski voditelji, ki so Jezusa spravili na križ, ob novici, d

Comments


bottom of page