top of page

Ljubezen - rojstvo - življenje

Stvarstvo in za njim Stvarnik, ki je vse, kar je, ustvaril, pognal v gibanje in življenje. Zakaj? Zakaj je toliko vsega lepega, še nedoumljenega - do brezkončnosti vesolja? Božja beseda nam zagotavlja, da se za vsem skriva neskončna Božja ljubezen, ki ne more, da ne bi ljubila, ustvarjala, reševala in osrečevala. Iz tega je izšel ves materialni svet, ki ga še vedno ne razumemo in še manj obvladujemo. Človeška pamet, ki se zdi tako mogočna, je še marsikje tako nebogljena. Tudi to je dar božje ljubezni, saj nam je dala izziv do konca časov.

Program stvarstva je res brezmejen. V to stvarstvo je vkomponiran tudi človek, ki je narejen po Božji podobi. Človek je podoba in ni stvarnik. Tu se je ob stvarjenju človeka zalomilo. Podoba je želela postati stvarnik. Padec in od takrat večno tekmovanje s Stvarnikom. Ta boj je Bog presekal z učlovečenjem svojega Sina, ki bo človeške poskuse v tekmi obrnil človeku v prid. V svojem otroškem prihodu na svet je nakazal pot zmage. Marija, Jožef, Otrok, pastirji, nebogljeni učenci, Jezusovi verniki sodobnega časa, smo igralci v tej tekmi. Glavni igralec je seveda Božji Sin – Jezus, saj je rekel, da brez njega ne moremo ničesar storiti.

Naše življenje urejajo številni predpisi. Živimo v soodvisnosti z naravo in z ljudmi okrog nas. Brez reda je težko živeti urejeno življenje. Mnoge sodobne stiske in vojne nam to dokazujejo. Jezus je prišel prav zato, da bi vnesel pravi stil življenja – tako v odnosu do narave in med ljudmi samimi. Človeški posegi v naravo že nakazujejo katastrofo, iz katere sploh ne vemo, kako bomo obstali. Medčloveški odnosi so tako razrahljani, da dobesedno vpijemo po odrešenju. Željni smo življenja brez strahu pred prihodnostjo in tu želimo sodelovati. Božič naj bo BOŽIČ – praznik rojstva Božjega Sina.

Tone Krašovec, duhovni pomočnik

21 views0 comments

Recent Posts

See All

V preteklih 16 dneh sva v vaših župnijah preživljala čas pastoralne prakse dva bogoslovca celjske škofije, Filip in Mark Anton. Nekatere izmed vas sva srečala pri oltarni mizi, druge za domačo hišno m

Današnja Beseda Boga odmeva pomembnost medsebojne edinosti. Ustavimo se lahko ob besedah, ki sporočajo, kako naj živimo skupaj, da bomo kot Cerkev - skupnost verujočih - resnično odsevali Jezusa (Mt 1

Oznanjevanje – sporočanje je v tem sodobnem svetu zelo zahtevno. Piše – sporoča se vedno več, saj je možnosti sporočanja v besedi in sliki že skoraj neskončno veliko. Pišemo – sporočamo že praktično v

bottom of page