top of page

Ljubezen - rojstvo - življenje

Stvarstvo in za njim Stvarnik, ki je vse, kar je, ustvaril, pognal v gibanje in življenje. Zakaj? Zakaj je toliko vsega lepega, še nedoumljenega - do brezkončnosti vesolja? Božja beseda nam zagotavlja, da se za vsem skriva neskončna Božja ljubezen, ki ne more, da ne bi ljubila, ustvarjala, reševala in osrečevala. Iz tega je izšel ves materialni svet, ki ga še vedno ne razumemo in še manj obvladujemo. Človeška pamet, ki se zdi tako mogočna, je še marsikje tako nebogljena. Tudi to je dar božje ljubezni, saj nam je dala izziv do konca časov.

Program stvarstva je res brezmejen. V to stvarstvo je vkomponiran tudi človek, ki je narejen po Božji podobi. Človek je podoba in ni stvarnik. Tu se je ob stvarjenju človeka zalomilo. Podoba je želela postati stvarnik. Padec in od takrat večno tekmovanje s Stvarnikom. Ta boj je Bog presekal z učlovečenjem svojega Sina, ki bo človeške poskuse v tekmi obrnil človeku v prid. V svojem otroškem prihodu na svet je nakazal pot zmage. Marija, Jožef, Otrok, pastirji, nebogljeni učenci, Jezusovi verniki sodobnega časa, smo igralci v tej tekmi. Glavni igralec je seveda Božji Sin – Jezus, saj je rekel, da brez njega ne moremo ničesar storiti.

Naše življenje urejajo številni predpisi. Živimo v soodvisnosti z naravo in z ljudmi okrog nas. Brez reda je težko živeti urejeno življenje. Mnoge sodobne stiske in vojne nam to dokazujejo. Jezus je prišel prav zato, da bi vnesel pravi stil življenja – tako v odnosu do narave in med ljudmi samimi. Človeški posegi v naravo že nakazujejo katastrofo, iz katere sploh ne vemo, kako bomo obstali. Medčloveški odnosi so tako razrahljani, da dobesedno vpijemo po odrešenju. Željni smo življenja brez strahu pred prihodnostjo in tu želimo sodelovati. Božič naj bo BOŽIČ – praznik rojstva Božjega Sina.

Tone Krašovec, duhovni pomočnik

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Jezus ozdravlja telesno in duhovno slepoto. Evangelist Janez nam predstavi sleporojenega, ki se na Jezusovo besedo umije v jeruzalemskem vodnjaku Siloa. Prevod besede Siloa pomeni »poslan« ali »voden«

Dva atoma vodika in en atom kisika skupaj sestavljajo za življenje nepogrešljivo snov, vodo. Je skoraj brezbarvna, brez vonja in okusa. V večjem ali manjšem odstotku se nahaja malodane povsod. Kjer je

Potem, ko nas je bogoslužje postnega časa najprej povabilo v puščavo, k hoji za Jezusom, da bi skupaj z Njim premagovali vsakršne skušnjave, nas zdaj spodbuja, da se z Njim povzpnemo še na 'goro molit

bottom of page