top of page

Bog bo opazil

Jezus nas v evangeliju vabi, naj se sprejemamo kot bratje in sestre med seboj, kot enakovredne, in naj se ne delamo večje od Boga. Opozarja nas na način življenja, ki naj ga ne živimo; na ljudi, ki nič ne delajo, pa si vendar želijo prilastiti vso slavo. Mi naj bomo delavni, naj se trudimo za dobro, naj ne pričakujemo pohval za naša dejanja, niti da jih bo kdo opazil; Bog jih bo opazil in nas v nebesih povišal, tiste, ki se bodo poviševali nad druge, pa ponižal.

Veronika Kotnik

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page