top of page

Advent

Danes živimo sredi množice ljudi, ki jih, kot se zdi, bolj privlači reklama o čarobnih praznikih z decembrskimi zabavami in polno mizo obloženo dobrot kot pa nežna svetloba adventne sveče na adventnem vencu ali pa resno Jezusovo sporočilo na prvo adventno nedeljo: »Zato bodite tudi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«


Kot vsako leto, nas tudi letos v tišino adventnega časa naš Bog nežno vabi, naj se vrnemo k Njemu in poravnamo svojo pot do srca sočloveka ter uvidimo njegove morebitne potrebe po pomoči. Če bi kdo zgrešil to Božje vabilo, bi moral novorojeni Odrešenik mimo tega človeka. Če hočemo odgovoriti na to Jezusovo sporočilo v naši pripravljenosti srečati se z Bogom, nas to nujno pripelje do dobre adventne spovedi, kjer nas čaka naš Bog, da nas z odpuščanjem osvobodi naših grehov in nam vrne duhovno svobodo in mir v srce in dušo.


Tako je za nas verne adventni čas eno samo pričakovanje in hrepenenje po Odrešeniku. Bogato bogoslužje adventih dni z dvema devetdnevnicama pred Brezmadežno in pred Božičem, z izbrano Božjo besedo pri maši in z lepimi adventnimi pesmimi nas duhovno bogati in samo po sebi vabi k veselemu pričakovanju svete noči. Vsi verni vemo, da k tej naši osebni duhovni pripravi spada bolj poglobljena molitev, obisk adventih maš, kolikor nam razmere med tednom to dopuščajo, dobra dela in poravnana pot do srca ljudi ter seveda že omenjena adventna spoved.


Prerok Izaija, ki je živel 800 let pred Jezusovim rojstvom, zapiše hrepenenje večine ljudi skozi zgodovino: »O, da bi predrl nebo in stopil dol.« Človek v globini srca in duše hrepeni po Bogu, o tem priča celotna zgodovina. Seveda so obdobja, ko se ljudje oddaljijo od Boga, ko so prepričani, da Ga ne potrebujejo. Potem novi rod začuti v sebi globoko bivanjsko praznino in pride čas, ko se pričnejo vračati nazaj k Stvarniku, ker zaslutijo, da jih pri Bogu čaka Ljubezen v tistem najlepšem pomenu.


Kot je zapisal neznani pisatelj vseh vračajočih se k Bogu: »Brez tebe, naš Bog, je svet prazen. Brez tebe je vse na svetu pusto. Brez tebe, naš Bog, ni pravega veselja. Iščemo Te, o Bog, da nas izpolniš s svojo ljubeznijo in s Svojim mirom, ker je v tebi polna radost življenja.« Zato: PRIDI, GOSPOD JEZUS!

Jože Škrinjar, duhovni pomočnik

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Ali je še koga na dan Brezmadežne precej bolela peta? Mar ni ta bolečina za nas, Marijine otroke, nekaj povsem normalnega? V Genezi BOG spregovori kači: »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med

Tako je opisal hrepenenje po Odrešeniku starozavezni prerok Izaija, ki je živel okrog 800 let pred Jezusovim rojstvom. V času nove zaveze je to hrepenenje po Bogu opisal sv. Avguštin s svojim znamenit

Kralji, kraljice in kar je še te višje gospode, se nam zdi kot odmaknjen svet – nedosegljivo – svet zase. V ta odmaknjen svet bi utegnili uvrstiti tudi Kristusa Kralja vesoljstva. Prav ob njem pa se n

bottom of page