top of page

3. postna nedelja

Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: ›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹ Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?« Jezus jim je odgovóril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govóril o templju svojega telesa.

Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govóril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

Jn 2,13-25


O templju svojega telesa govoriš, Gospod. Z Besedo, ki tokrat išče tempelj mojega telesa.

Koliko prodajalcev in menjalcev se bori za prostor in čas v svetišču mojega telesa in življenja? Nekatere poznam po imenu. Druge omenjam pri vsaki spovedi. Tretjih se bojim. Četrti so veliki pogajalci. Petih se globoko sramujem, gostoljubja pa jim ne odrečem. Šesti so zamaskirani v ugodje in sedmi v kreposti! Še dolga vrsta jih je, vsi z istim ciljem: izroditi tempelj v hišo sužnosti.

"Ne veruj! Skruni Božje ime! Ne posvečuj Gospodovega dne! Ne spoštuj očeta in matere! Ubijaj, prilaščaj si, laži in nečistuj!..."

Pridi s svojim bičem, Jezus, in ne imej usmiljenja do očeta laži. Usmili pa se mene, grešnika.

(povzeto: Magnifikat, marec 2024)
40 views0 comments

Comentários


bottom of page