top of page

Verujete v Boga, tudi vame verujte!

Jezus je svoje učence nagovarjal, naj verujejo vanj, v njegova dela in v njegovega Očeta. Naj verujejo, da so Njegove besede tudi besede Očeta. Enako sporoča nam. Bodimo mu čim bolj podobni, delajmo dobra dela in verujmo v Njega. In On nam bo pripravil prostor pri svojem Očetu. Tja nas bo odpeljal, ko bo prišel naš čas.

Jolanda Perger

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Če nekomu ne odpustim, pomeni, da mu z moje strani ni odpuščeno. Greh os-tane zadržan v mojem srcu in tam ne daje prostora ljubezni. Sveti Duh se mora umakniti duhu, ki ni od Boga in ta začne pustošit

Jezusova »velikoduhovniška molitev« nas nagovori, da je prišla ura za poveličevanje Božjega sina. Naj vsak dan najdemo trenutek, ko poveličujemo Božjega Sina. Večno življenje je v tem, da spoznavamo N

V kolikor daješ, ne da bi kaj dobil v zameno za to, je zame ljubezen do Boga in do bližnjega. Če pa dodaš še vero v Jezusa, je krog sklenjen. Takrat spoznaš, da Jezus živi in je živ v vsakem izmed nas

bottom of page