top of page

Stanovitnost

Zaslepljenost, utišanje Resnice glasu.

Moč, ki počasi ugaša.

Strah življenja v naši veri.

Iskanje poguma.

Zaupanje in stanovitnost Njemu.

Težki koraki do končnega cilja.

Večno življenje.

Jezus pravi: »S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« Težko je ostati nečemu zvest. Stati za neko odločitvijo. Živeti svojo vero. Množica nas lahko hitro utiša, premaga. Pogosto se počutimo preslišane, utapljamo se v mišljenju, podobnemu večini. Ni lahko zaupati, biti stanoviten, ampak samo z zaupanjem Njemu in močno vero bomo prišli na naš končni cilj, v večno življenje.

Ema Jevšenak

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

Svojim bratom in sestram je treba pomagati. Najprej poskušaš problem reševati sam, potem za pomoč prosiš druge ljudi, obrneš se na Boga, Jezusa, na vse rajne. Vendar ne obupaš, ker veš, da si ta oseba

bottom of page