top of page

Stanovitnost

Zaslepljenost, utišanje Resnice glasu.

Moč, ki počasi ugaša.

Strah življenja v naši veri.

Iskanje poguma.

Zaupanje in stanovitnost Njemu.

Težki koraki do končnega cilja.

Večno življenje.

Jezus pravi: »S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« Težko je ostati nečemu zvest. Stati za neko odločitvijo. Živeti svojo vero. Množica nas lahko hitro utiša, premaga. Pogosto se počutimo preslišane, utapljamo se v mišljenju, podobnemu večini. Ni lahko zaupati, biti stanoviten, ampak samo z zaupanjem Njemu in močno vero bomo prišli na naš končni cilj, v večno življenje.

Ema Jevšenak

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Indijski jezuitski duhovnik in pisatelj Anthony de Mello je zapisal: »Mir najdeš samo v pritrditvi.« Z leti vedno bolj dojemam resničnost te misli. Izkušam, da je življenje ne glede na različne okoliš

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Sam

bottom of page