top of page

Prepoznavati Boga

Nagovarja me lik Janeza Krstnika, ki je iskal Boga in se prepustil Svetemu Duhu, da ga vodi. Janez je videl Jezusa z očmi srca. Tudi meni je Bog namenil pot v svojem odrešenjskem načrtu. Trudim se, da bi ga slišala, spoznala in se odpirala Njegovim navdihom. Slišim, kako me vabi, da postanem majhen kamenček v mozaiku Njegovega odrešenja. Vabi me, da s svojim življenjem pričujem, da je Jezus Božji Sin.

Irena Sobočan

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Njega poslušajte!

V odlomku Oče postavi Jezusa za našega učitelja in pravi: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«. Evangelij nas spodbuja, da razmislimo o tem, kdaj in kako slišimo Jezusa. Je del našega vsakdanj

Soočenje s skušnjavami

Evangelij govori o Jezusovem postu in njegovem vstopu v javno delovanje. Vsak dan se srečujemo z najrazličnejšimi skušnjavami, a se imamo možnost potruditi in jih premagati - lahko smo močnejši od nji

Upanje

V kolikor evangelijski odlomek preslikamo v današnji čas, gobavost vsekakor ni več ena izmed najpogostejših bolezni. Na žalost pa obstaja ogromno drugih zdravstvenih stanj, ki lahko človeka postavijo

bottom of page