top of page

Prepoznavati Boga

Nagovarja me lik Janeza Krstnika, ki je iskal Boga in se prepustil Svetemu Duhu, da ga vodi. Janez je videl Jezusa z očmi srca. Tudi meni je Bog namenil pot v svojem odrešenjskem načrtu. Trudim se, da bi ga slišala, spoznala in se odpirala Njegovim navdihom. Slišim, kako me vabi, da postanem majhen kamenček v mozaiku Njegovega odrešenja. Vabi me, da s svojim življenjem pričujem, da je Jezus Božji Sin.

Irena Sobočan

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Sam

Pot našega zemeljskega življenja je kot vzpon na visoko goro, opisan v današnjem evangeliju. Vsaka pot se prične v dolini, kjer velikokrat v življenju iščemo samega sebe. Od nas samih je odvisno, če z

bottom of page