top of page

Oznanila od 4. do 11. februarja 2024 (Šentilj)

Oznanila_5. NEDELJA MED LETOM (4.2.2024)
.pdf
Download PDF • 750KB

BRALCA BOŽJE BESEDE v nedeljo, 11. 2.: Špela Mohorič in Sonja Kuhar.


Ob začetku leta vabljeni, da skrb za župnijsko cerkev podprete s t. i. darom sedežnine oz. stolnine. Vaš dar lahko oddate v zakristiji.


Prav tako se v zimskem času priporočamo za dar za ogrevanje cerkve. Hvala za vašo skrb in podporo.


SREČANJE ZA BIRMANCE, STARŠE IN BOTRE BIRMANCEV - V soboto, 10. 2., bo srečanje za starše, botre in birmance. Začelo se bo ob 9. uri v cerkvi z nagovorom Gregorja Čušina. Srečanje se zaključi ob 12. uri.


DRUŽINSKA KATEHEZA - Na prvo postno nedeljo, 18. 2., vabljene družine z otroki in mladostniki na družinsko katehezo ob začetku postnega časa. Srečanje bo pri Sv. Martinu od 9. do 12. ure, z začetkom v učilnici nad zakristijo; v srečanje je vključena tudi udeležba pri nedeljski sveti maši ob 10. uri. Prijavnica bo dostopna na župnijski spletni strani. Vabljeni!


POSTNE DUHOVNE VAJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU - Skupaj se pripravimo na veliko noč s postnimi duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju (PDVŽ), ki jih pripravlja jezuit, p. Milan Bizant v Ignacijevem domu duhovnosti. Srečanja potekajo enkrat tedensko, mogoče se je pridružiti tudi virtualni skupini - ob ponedeljkih ob 20. uri preko Zooma. Informacije in prijave: tatjana.hudomalj@rkc.si


MOŽNOST ZA OSEBNI POGOVOR IN SVETOVANJE - Vsak drugi in četrti torek v mesecu bo od 18. do 20. ure v župnišču v Šaleku (Splitska 13) ga. Tatjana Sodja, zdravnica in psihiatrinja, na voljo za osebni pogovor osebam v stiski. Prijave: tatjana.sodja@zupnija-velenje.si.


VELENJE - Prostovoljne darove za župnije ali za obnovo lahko oddate osebno ali na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253. Za cerkev Sv. Marije ali Sv. Andreja dodajte opombo v namenu nakazila. Hvala za vaš dar. 


TRR-ji ŽUPNIJSKIH KARITAS - Darove za župnijsko Karitas Velenje lahko nakažete na SI56 0284 3026 5696 081. Za Karitas Gornja Ponikva je TRR SI56 0483 5000 3309 988, za Šentilj SI56 6100 0001 3051 891, za Šentjanž na Vinski Gori SI56 0483 5000 3309 891 - povsod s pripisom: »karitas«. Bog povrni za vaše darove!

92 views0 comments

Comments


bottom of page