top of page

Oznanila od 30. aprila do 7. maja 2023


Oznanila_4. VELIKONOČNA NEDELJA (30. 04. 2023)
.pdf
Download PDF • 779KB

VEROUK - Od srede, 3. maja, je spet redni verouk po urniku.


PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTA - Izpostavitev Najsvetejšega z litanijami in blagoslovom bo povsod, kakor je v navadi (pol ure pred sv. mašo), kljub temu, da zaradi prostorske stiske pri mašnih namenih ni posebej napisano. Prav tako bo na prvi petek povsod obisk bolnikov na domu za spoved in obhajilo. Če bi še kje želeli obisk bolnika na domu, sporočite v župnišču.


VELIKONOČNI POHOD - V nedeljo popoldne, 7. maja, vabljeni na medžupnijski velikonočni pohod z velikonočnimi premišljevanji »Pot luči« pri križih in kapelah. Začetek bo ob 15. uri v Šaleku na travniku pri križu, pot bo vodila do cerkve v Bevčah in nazaj. Vabljeni!


ŠMARNICE - Mariji na čast se v teh dneh zbiramo pri šmarnicah. Šmarnična pobožnost se obhaja ves mesec maj. V Sloveniji jo je začel uvajati duhovnik Jernej Lenček leta 1851, in sicer kot bogoslovec v ljubljanskem semenišču. Pobožnost se je hitro razširila v vse slovenske kraje. Ime je dobila po knjigi Šmarnice (1855) Janeza Volčiča, ki je svoje delo poimenoval po majski cvetlici. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih Marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli Marijine pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes šmarnice večinoma po cerkvah, največkrat med mašo. V zadnjih desetletjih so postale tudi neke vrste kateheze za otroke.

V naših župnijah bodo (zaenkrat) šmarnice:

· v Bevčah od 3. maja naprej vsak večer (razen ob nedeljah) ob 19. uri (brez sv. maše)

· na Gornji Ponikvi od 3. maja vsak večer ob 18. uri (razen ob nedeljah; v petek in soboto pri maši)

· v Plešivcu ob torkih in četrtkih ob 19. uri (brez sv. maše; pričetek v sredo, 3. maja)

· v Šaleku in Starem Velenju bo šmarnično branje za odrasle pri rednih mašah med tednom

· v Šentilju, Vinski Gori in pri Martinu bo šmarnično branje za otroke pri mašah med tednom

Lepo vabljeni odrasli in otroci - za prvoobhajance so šmarnice predvidene kot bližnja priprava na prejem prvega svetega obhajila. Če bi se še kje (v kraju, vasi, v cerkvi ali pri znamenjih) želeli zbirati k šmarnicam v manjših občestvih, javite in lahko dobite za to potrebna gradiva.


RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 7. maja, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Veseljak Velenje predstavitev šmarnic za otroke; pripravila ga bo Andreja Osterc. Vabljeni k poslušanju (tudi na YouTube-u in Facebook-u).


VELENJE - SV. MARIJA - Darove za obnovljeni oporni zid lahko oddate osebno ali na župnijski TRR: Župnija Velenje - sv. Marija, SI56 0240 0026 2072 722 - za obnovo. Hvala za vaš dar.


VELENJE - SV. MARTIN - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253 - za obnovo. Hvala za vaš dar.

622 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page