top of page

Oznanila od 24. do 31. marca 2024 (Gornja Ponikva)

Oznanila_CVETNA NEDELJA (24.3.2024)
.pdf
Download PDF • 977KB

ČIŠČENJE za veliko noč: vsi župljani, posebej vabljeni starši veroučencev; čiščenje bo v torek, 26. 3., od 16. ure dalje.


BRALCI BOŽJE BESEDE

na veliki četrtek: Fanika Vasle in Marinka Vrabič;

na veliki petek: Nika Potočnik, Eva Verdev, Ines Salecl, Ksenija Kodrun in ostali animatorji;

na veliko soboto (vigilija): Marija Strahovnik, Danica Berce, Uroš Kolenc in Valentina Prušnik;

v nedeljo, 31. 3.: Saša in Benjamin Kos.


Ob začetku leta vabljeni, da skrb za župnijsko cerkev podprete s t. i. darom sedežnine oz. stolnine. Vaš dar lahko oddate v zakristiji.


MOŽNOST ZA SV. SPOVED je pri Sv. Martinu ob delavnikih pred sv. mašami (ne zadnjih 5 minut!) do velike srede ter med blagoslovi jedil na veliko soboto. Pravočasno pristopite k sv. spovedi pred prazniki. Sporočite za spoved in obhajilo bolnikov na domu pred prazniki.


MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM NA VÉLIKI ČETRTEK - V duhu Jezusovega povabila učencem na Oljski gori: »Ostanite tukaj in čujte z menoj!« vabljeni na veliki četrtek zvečer k molitvi. Po obredih (predvidoma od 19.45) bo pri Sv. Martinu še možnost bedenja in molitve do polnoči. Lepo vabljeni, da smo v molitvi z Jezusom.


VELIKI PETEK - Zbrani darovi bodo namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.


VELIKA SOBOTA - Vabljeni, da si na veliko soboto ob blagoslovu jedil ali posebej vzamete čas za osebno molitev pred Božjim grobom v župnijskih cerkvah (za Velenje pri Sv. Martinu). Pri Sv. Mariji bo izpostavljeno Najsvetejše za molitev po blagoslovu ob 10. uri do 12. ure. Vabljeni!


BLAGOSLOV OGNJA NA VÉLIKO SOBOTO: Velenje: 7.00 – Sv. Martin; 7.30 – Sv. Marija (Staro Velenje; tudi blagoslov jedi); 8.00 – Sv. Andrej (Šalek); Šentilj: 7.00; Šentjanž: 7.00; Gornja Ponikva: 8.00.


BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL NA VÉLIKO SOBOTO:

- VELENJE: 9.00 – Sv. Jakob in Škale (povsod blag. ognja)

10.00 – Sv. Marija in Plešivec (tudi blagoslov ognja)

11.00 – Sv. Andrej (Šalek) in Cirkovce (tudi blagoslov ognja)

12.00 – Sv. Marija; 13.00 – Sv. Martin in Bevče (tudi ogenj)

14.00 – Sv. Martin; 15.00 – Sv. Martin in Šalek

16.00 – Sv. Martin; 17.00 – Sv. Marija.

- V ŠENTILJU: ob 15., 16. in 17. uri v župnijski cerkvi;

- V ŠENTJANŽU: ob 10., 12. in 14. uri v župnijski cerkvi;

- NA GORNJI PONIKVI: ob 10.00 in ob 15.00 v župnijski cerkvi.


VELIKONOČNA VIGILIJA - Pri vigilijah bo obnovitev krstnih obljub; v ta namen prinesite s seboj sveče (najbolje zaprte), bodo pa na voljo tudi v cerkvi (izkupiček namenjen za Karitas).


VEROUK - Zaradi prazničnih dni v vélikem tednu (od ponedeljka, 25. 3., do petka, 29. 3.) in v tednu po veliki noči (od ponedeljka, 1. 4., do petka, 5. 4.) ne bo rednega verouka. Namesto verouka vabljeni k udeležbi pri obredih vélikega tedna (véliki četrtek, petek in sobota). Redni verouk bo spet od ponedeljka, 8. aprila 2024, naprej. 


GORNJA PONIKVA - Čiščenje cerkve, župnišča in okolice bo v torek, 26. marca, od 16.00 ure dalje; lepo vabljeni, še posebej vabljeni starši veroučencev. - Vabljeni, da darujete za cvetje za praznično okrasitev cerkve - darove lahko oddate v zakristiji. Hvala za vaš dar!


ŠENTILJ - Čiščenje cerkve in okolice bo v sredo, 27. marca, od 15.30 ure dalje; lepo vabljeni, še posebej vabljeni starši veroučencev. - Darove za cvetje za praznično okrasitev cerkve lahko oddate v zakristiji ali v za to pripravljeno skrinjico v cerkvi v Šentilju. Hvala za vaš dar!


ŠENTJANŽ - Čiščenje cerkve in okolice bo v sredo, 27. marca, od 16.00 ure dalje; lepo vabljeni župljani, župnijski sodelavci in starši veroučencev. - Župnijska Karitas Šentjanž vabi na dobrodelno gledališko predstavo Butalci na sodišču. Predstava bo v nedeljo, 14. 4., ob 15. uri v Krstnikovem domu. Vstopnice (10 €) bodo na voljo na dan dogodka. Izkupiček bo namenjen petčlanski družini iz Letuša, ki so jo prizadele lanske poplave. Vabljeni!


VELENJE - V cerkvi Sv. Marije v Starem Velenju je posodobljeno avtomatsko zvonjenje, ki je bilo doslej neuporabno. Odslej je omogočeno redno zvonjenje kot po ostalih cerkvah, brez nepredvidenih vklapljanj ali izpadov. Hvala vsem, ki boste novo pridobitev (dobrih 5000 €) podprli z vašim darom.


VELENJE - Prostovoljne darove za župnije ali za obnovo lahko oddate osebno ali na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253. Za cerkev Sv. Marije ali Sv. Andreja dodajte opombo v namenu nakazila. Hvala za vaš dar. 


TRR-ji ŽUPNIJSKIH KARITAS - Darove za župnijsko Karitas Velenje lahko nakažete na SI56 0284 3026 5696 081. Za Karitas Gornja Ponikva je TRR SI56 0483 5000 3309 988, za Šentilj SI56 6100 0001 3051 891, za Šentjanž na Vinski Gori SI56 0483 5000 3309 891 - povsod s pripisom: »karitas«. Bog povrni za vaše darove!

134 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page