top of page

Oznanila od 11. do 18. februarja 2024 (Gornja Ponikva)

Oznanila_6. NEDELJA MED LETOM (11.2.2024)
.pdf
Download PDF • 743KB

ČIŠČENJE za nedeljo, 18. 2.: Stebovnik.


BRALKI BOŽJE BESEDE v nedeljo, 18. 2.: Danica Kos in Štefanija Kos Zidar.


Ob začetku leta vabljeni, da skrb za župnijsko cerkev podprete s t. i. darom sedežnine oz. stolnine. Vaš dar lahko oddate v zakristiji.


POSTNA POSTAVA - Postni čas nas pripravlja na veliko noč. Naj bo to čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (letos 14. 2.) in na veliki petek (letos 29. 3.). Ta dva dneva se največ enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže katoličane od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.


DRUŽINSKA KATEHEZA - Na prvo postno nedeljo, 18. 2., vabljene družine z otroki in mladostniki na družinsko katehezo ob začetku postnega časa. Srečanje bo pri Sv. Martinu od 9. do 12. ure, z začetkom v učilnici nad zakristijo; v srečanje je vključena tudi udeležba pri nedeljski sveti maši ob 10. uri. Prijavnica je dostopna na župnijski spletni strani. Vabljeni!


POSTNE DUHOVNE VAJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU - Skupaj se pripravimo na veliko noč s postnimi duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju, ki jih pripravlja jezuit, p. Milan Bizant v Ignacijevem domu duhovnosti. Srečanja potekajo enkrat tedensko, možno tudi preko Zooma - ob ponedeljkih ob 20. uri . Informacije in prijave: tatjana.hudomalj@rkc.si


PRIPRAVA NA KRST - Starši, ki nameravate v bližnji prihodnosti krstiti otroka, vabljeni skupaj z botri na pripravo na krst, ki bo v četrtek, 15. 2., ob 17.30 uri v učilnici nad zakristijo pri Sv. Martinu.


Škofijska gimnazija A. M. Slomška vabi v Maribor na informativna dneva v petek, 16. 2., ob 9. in 15. uri ter v soboto, 17. 2., ob 9. uri. Spoznali boste utrip življenja in dela, videli naše prostore, poklepetali z naši dijaki, profesorji in vzgojitelji ter tako dobili informacije iz prve roke. Več informacij: www.skofijska.si in www.dijaskidom.z-ams.si.


MOŽNOST ZA OSEBNI POGOVOR IN SVETOVANJE - Vsak drugi in četrti torek v mesecu bo od 18. do 20. ure v župnišču v Šaleku (Splitska 13) ga. Tatjana Sodja, zdravnica in psihiatrinja, na voljo za osebni pogovor osebam v stiski. Prijave: tatjana.sodja@zupnija-velenje.si.


VELENJE - Prostovoljne darove za župnije ali za obnovo lahko oddate osebno ali na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253. Za cerkev Sv. Marije ali Sv. Andreja dodajte opombo v namenu nakazila. Hvala za vaš dar. 


TRR-ji ŽUPNIJSKIH KARITAS - Darove za župnijsko Karitas Velenje lahko nakažete na SI56 0284 3026 5696 081. Za Karitas Gornja Ponikva je TRR SI56 0483 5000 3309 988, za Šentilj SI56 6100 0001 3051 891, za Šentjanž na Vinski Gori SI56 0483 5000 3309 891 - povsod s pripisom: »karitas«. Bog povrni za vaše darove!

43 views0 comments

Comentários


bottom of page