top of page

Osmisliti trpljenje

Mnogokrat se sprašujemo, v čem je smisel trpljenja, ki ga nepredvidljivost slehernega življenja prinaša s seboj. Čemu vztrajati in se vedno znova pobirati, ko pa je samo vprašanje časa, kdaj se zopet zrušimo pod težo lastnega križa? Kadar nas, kristjane, preplavi občutek svetobolja in nemoči, se spomnimo na Jezusa, čigar križ je nosil težo grehov nas vseh! Vabi prav vse nas, da pogumno poprimemo za svoje križe in stopimo za Njim na pot odrešenja, ki vodi v večno življenje!

Slavko Lesnik

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page