top of page

Ob nedelji Karitas


S 1. adventno nedeljo sklepamo teden Karitas, ki nas je na mnoge načine spodbujal k dobrodelnosti. Tudi darovi prve adventne nedelje bodo namenjeni za Karitas. A je dobro, da razmišljamo še dlje od tega, koliko lahko prispevamo v denarju. K temu nas vabi zapisano razmišljanje voditeljice Karitas v Velenju:


Vsak dan okrog nas srečujemo ljudi, ki so česa bolj potrebni kot mi: uboge, bolne in pomoči potrebne … Pa jih dejansko vidimo?


Župnijska Karitas je dobrodelna humanitarna organizacija, ki temelji na prostovoljnem delu. Pri delu spoštujemo in upoštevamo »Etične vrednote ter načela KARITAS,« kot so: krščanske vrednote, spoštovanje človekovega dostojanstva, skrb za družino, zaščita šibkih v stiski, sprejemanje različnosti, etičnost, zagovorništvo revnih in odrinjenih, vzgoja za samopomoč.

Področja našega delovanja in aktivnosti so:

· pomoč v hrani

· finančna pomoč v primeru nesreč, dolgotrajne bolezni in brezposelnosti

· pomoč v župniji

· letovanje starejših in socialno ogroženih družin

· sodelovanje v akcijah Slovenske in Škofijske Karitas ter

· vodenje evidenc in administrativnih opravil.


Pomoč v hrani, higienskih pripomočkih, oblačilih in raznih storitvah nudimo družinam, posameznikom, starejšim, otrokom, beguncem. Omogočamo in krijemo stroške za letovanje starejših, socialno ogroženih družin z otroki, pomagamo pri nakupu šolskih potrebščin, obiskujemo osamljene, organiziramo druženja. Finančno pomoč nudimo v primeru nesreč, dolgotrajne bolezni in brezposelnosti.


V letošnjem letu je našo pomoč prejemalo približno 200 družin ali posameznikov. V marcu se je na nas obrnilo 50 beguncev iz Ukrajine, ki so se začasno priselili v Velenje.


Pomoč družinam ali posameznikom nudimo mesečno.


Ker želimo okrepiti svoje krščansko in evangeljsko poslanstvo s tem, da pričujemo ljubezen do vsakega človeka v stiski, vas prosimo za pomoč.

Svoje delovanje bi želeli okrepiti na:

· delu s starejšimi in njihovimi skupnimi druženji ob ustvarjanju in prebiranju Svetega pisma

· obiski na domu in v Domu za varstvo odraslih,

· ob priložnostnih akcijah (izdelava ročnih del in voščilnic …)

· veseli bi bili novih moči pri administrativnih opravilih


Zato iščemo in med svoje vrste prisrčno vabimo

nove, odgovorne,

vestne, sočutne

in dobrovoljne prostovoljce.


Če v naših dejavnostih vidite svoj interes in

ste pripravljeni podariti svoj čas drugim,

vas vabimo,

da se nam čim prej pridružite!


»Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali…«

»Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega in smo prišli k tebi?«

»Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili!« (Mt 25,35-40)


Hvala!


Kontakt:

Jeka Borovnik

031 832 350

86 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page