top of page

Nebeška gostija

Današnje veselo oznanilo me opominja, da moram biti vsak trenutek pripravljena na nebeško gostijo. Kajti povabljeni smo vsi, le sprejeti moramo vabilo in se mu odzvati. Sveti krst je temelj; reden obisk nedeljske svete maše, prebiranje Svetega pisma in udejanjanje Božje besede v življenju pa je začetek, del sprejemnega izpita za srečno večnost. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. (Flp 4, 13)

Aleksandra Jošar

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page