top of page

Moč ozdravljanja

Evangelij nam jasno govori o moči ozdravljenja, ki je v Jezusu. On ima moč nad vsem. Premaga bolezen in demone ter želi ozdraviti vse, ki to potrebujejo. Sam nam je lahko zgled v iskanju notranjega miru in povezanosti z Bogom. Evangelij zaobjame telesno in duševno zdravje. Pokaže nam pomembnost molitve in notranjega miru. V Svetu, kjer je tega vedno manj, se moramo bolj potruditi in iskati svoj mir v Jezusu, ker On ima moč nad vsem.

Jure Jevšenak

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Njega poslušajte!

V odlomku Oče postavi Jezusa za našega učitelja in pravi: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«. Evangelij nas spodbuja, da razmislimo o tem, kdaj in kako slišimo Jezusa. Je del našega vsakdanj

Soočenje s skušnjavami

Evangelij govori o Jezusovem postu in njegovem vstopu v javno delovanje. Vsak dan se srečujemo z najrazličnejšimi skušnjavami, a se imamo možnost potruditi in jih premagati - lahko smo močnejši od nji

Upanje

V kolikor evangelijski odlomek preslikamo v današnji čas, gobavost vsekakor ni več ena izmed najpogostejših bolezni. Na žalost pa obstaja ogromno drugih zdravstvenih stanj, ki lahko človeka postavijo

bottom of page