top of page

Mir vam bodi!

»MIR VAM BODI!« Ta Jezusov velikonočni pozdrav odmeva v srcih vseh njegovih učencev, ko se prestrašeni, obupani, žalostni zadržujejo v dvorani zadnje večerje. Dobro vedo, da niso bili Jezusu blizu v njegovem trpljenju in darovanju. A Jezus jim podarja svoje usmiljenje in mir. Naj ta Jezusov pozdrav in ta Njegov dar raste v naših srcih in se širi v naše domove, na delovna mesta, v našo bližnjo okolico in na ves svet.

Zvonka Špeh

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page