top of page

Mir vam bodi!

»MIR VAM BODI!« Ta Jezusov velikonočni pozdrav odmeva v srcih vseh njegovih učencev, ko se prestrašeni, obupani, žalostni zadržujejo v dvorani zadnje večerje. Dobro vedo, da niso bili Jezusu blizu v njegovem trpljenju in darovanju. A Jezus jim podarja svoje usmiljenje in mir. Naj ta Jezusov pozdrav in ta Njegov dar raste v naših srcih in se širi v naše domove, na delovna mesta, v našo bližnjo okolico in na ves svet.

Zvonka Špeh

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Če nekomu ne odpustim, pomeni, da mu z moje strani ni odpuščeno. Greh os-tane zadržan v mojem srcu in tam ne daje prostora ljubezni. Sveti Duh se mora umakniti duhu, ki ni od Boga in ta začne pustošit

Jezusova »velikoduhovniška molitev« nas nagovori, da je prišla ura za poveličevanje Božjega sina. Naj vsak dan najdemo trenutek, ko poveličujemo Božjega Sina. Večno življenje je v tem, da spoznavamo N

V kolikor daješ, ne da bi kaj dobil v zameno za to, je zame ljubezen do Boga in do bližnjega. Če pa dodaš še vero v Jezusa, je krog sklenjen. Takrat spoznaš, da Jezus živi in je živ v vsakem izmed nas

bottom of page