top of page

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«


Mt 25, 31-46


Boga ni nikoli nihče videl (Jn 1,18; 1 Jn 4,12)

Vendar pa prav v današnjem odlomku Jezus sam opiše, kje ga lahko vidimo...in seveda ljubimo. Vsaka najmanjša stvar, dobra ali slaba, ki jo storimo sočloveku, bližnjemu, najmanjšemu, je storjena (ali seveda ne) Bogu.

Kdaj pa so Jezusove besede nekolikanj nejasne in potrebujejo dodatne pridigarske razlage. Ne nazadnje so tudi apostoli kdaj pa kdaj prosili Jezusa, naj jim razloži, kaj je hotel povedati. A tele današnje ne spadajo mednje. Jasne so in preproste. In ne nudijo izgovora.

Karkoli ste storili in česar niste storili enemu teh najmanjših...le to bo štelo.

(povzeto: Magnifikat november 2023)

30 views0 comments

Comentarios


bottom of page