top of page

Pravičnost pred Bogom in bližnjim

Updated: Oct 15, 2022

Zdi se, da današnja prilika še kako sodi v sodobni čas, ko vsak dan vztrajno iščemo pravico kot kristjani. Težko se znajdemo v današnji družbi in govorimo iskreno o tem, kdo smo in komu pripadamo. Jezus z ljubeznijo spodbuja k nenehni pravičnosti. Samo, če bomo v sebi imeli vero postati pravični do sebe, bomo lahko pravični do bližnjega in tako bomo lahko svobodno pravični pred Bogom. Samo iskrena in pravična družba, omehča še tako “krivične sodnike”. Bodimo zgled kot dobri kristjani ter krepimo zdrave in iskrene odnose.

Martina Palir

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page