top of page

Pravičnost pred Bogom in bližnjim

Updated: Oct 15, 2022

Zdi se, da današnja prilika še kako sodi v sodobni čas, ko vsak dan vztrajno iščemo pravico kot kristjani. Težko se znajdemo v današnji družbi in govorimo iskreno o tem, kdo smo in komu pripadamo. Jezus z ljubeznijo spodbuja k nenehni pravičnosti. Samo, če bomo v sebi imeli vero postati pravični do sebe, bomo lahko pravični do bližnjega in tako bomo lahko svobodno pravični pred Bogom. Samo iskrena in pravična družba, omehča še tako “krivične sodnike”. Bodimo zgled kot dobri kristjani ter krepimo zdrave in iskrene odnose.

Martina Palir

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Sam

Pot našega zemeljskega življenja je kot vzpon na visoko goro, opisan v današnjem evangeliju. Vsaka pot se prične v dolini, kjer velikokrat v življenju iščemo samega sebe. Od nas samih je odvisno, če z

bottom of page