top of page

Upravne in osebne spremembe v velenjskih župnijah

V skladu z rednimi letnimi premestitvami duhovnikov in s preureditvijo upravljanja župnij v okviru celjske škofije se bodo za naše področje s 1. avgustom uveljavile naslednje spremembe:

· Župnija Velenje – bl. A. M. Slomšek in Župnija Velenje – sv. Marija (s 1. septembrom)prideta v soupravo Župnije Velenje – sv. Martin; vse tri Župnije so v fazi združevanja v eno župnijo: Župnijo Velenje;

· v soupravo pridejo tudi: Župnija Št. Ilj pri Velenju (dosedanji župnik Andrej Mazej ostane v župniji kot duhovni pomočnik), Župnija Šentjanž na Vinski Gori (dosedanji župnik Anton Krašovec ostane v župniji kot duhovni pomočnik) in Župnija Gornja Ponikva;

· v Župniji Velenje – sv. Martin nastopita službo župnijskega vikarja (kaplana) Janez Turinek in Matic Lesjak, ki bosta bivala v župnišču pri Sv. Martinu; za pastoralno pomoč bo na voljo tudi stalni diakon Andrej Vrabič (doslej deloval v Župniji Ponikva pri Žalcu);

· s 1. julijem je službo župnijskega upravitelja (v času odsotnosti župnika) v Župniji Velenje – sv. Martin sklenil Matej Dečman; z 31. julijem končuje tudi službo župnika v Župniji Velenje – bl. A. M. Slomšek; iskrena hvala za uresničevanje dušnopastirskega dela v obeh Župnijah in obilo blagoslova pri novem poslanstvu, ki ga začenja v Župnijah Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija ter v Župniji Hrastnik in Župniji Dol pri Hrastniku.

Vse omenjene spremembe bodo vplivale na dosedanjo prakso pastoralnega življenja in dela, zato vabimo, da jih sprejmete z razumevanjem in zlasti z molitveno podporo, da bi skupaj in v sodelovanju s Svetim Duhom znali prisluhniti znamenjem časa in nanje pogumno odgovoriti.
69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page