top of page

Dobri pastir

Evangelij o »Dobrem pastirju« nas nagovori, da sledimo Jezusovemu slogu pastirja. Tako kot zaupamo njemu, imejmo zaupanje tudi drug v drugega. V skupnosti skrbimo drug za drugega, bodimo nežni, potrpežljivi in krotki. Ne ozirajmo se na lažne pastirje, tiste, ki nimajo iskrenih namenov. Tako bomo podobni Njemu, ki pravi: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil«. Samo pastir, ki je podoben Jezusu, daje zaupanje čredi, kajti On je vrata. »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka«.

Leonida Lazar

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Bog nam je pokazal, da nas neizmerno ljubi, in nam je kljub našim grehom poslal edinorojenega Sina, ki je zanj najdragocenejši. Sin je rojen za nas, ki je živel za nas, ki je ozdravljal bolne, odpušča

Če nekomu ne odpustim, pomeni, da mu z moje strani ni odpuščeno. Greh os-tane zadržan v mojem srcu in tam ne daje prostora ljubezni. Sveti Duh se mora umakniti duhu, ki ni od Boga in ta začne pustošit

Jezusova »velikoduhovniška molitev« nas nagovori, da je prišla ura za poveličevanje Božjega sina. Naj vsak dan najdemo trenutek, ko poveličujemo Božjega Sina. Večno življenje je v tem, da spoznavamo N

bottom of page