top of page

Dobri pastir

Evangelij o »Dobrem pastirju« nas nagovori, da sledimo Jezusovemu slogu pastirja. Tako kot zaupamo njemu, imejmo zaupanje tudi drug v drugega. V skupnosti skrbimo drug za drugega, bodimo nežni, potrpežljivi in krotki. Ne ozirajmo se na lažne pastirje, tiste, ki nimajo iskrenih namenov. Tako bomo podobni Njemu, ki pravi: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil«. Samo pastir, ki je podoben Jezusu, daje zaupanje čredi, kajti On je vrata. »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka«.

Leonida Lazar

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page