top of page

Cesarju cesarjevo, Bogu Božje

Zaprem oči. Zavem se navzočnosti Jezusa. On je vedno na moji strani. Kaj mi danes govoriš?

»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«

Nagovarjaš me k resnicoljubnosti in pravičnosti, poštenosti in odgovornosti.

Opogumljaš me, da ostanem trdna v resnici in pravici, čeprav s tem tvegam in se izpostavim. Izbrati resnico in pravico pomeni izbrati pogum. Hkrati me opozarjaš, da biti dobra kristjanka pomeni biti tudi poštena in odgovorna državljanka. Da se to nujno dopolnjuje.

Koliko se zavzemam za omenjene krščanske vrednote? Pogosto se mi zazdi prezahtevno slediti in vztrajati. Jezus nas vabi. Želi si pogumnih in ozaveščenih kristjanov. Prosimo, da bi zmogli.

Brigita Kričaj

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page