top of page

Bog daje, mi odgovorimo

Jezus je na vprašanje farizeja odgovoril z dvema citatoma iz Mojzesove postave. Prvi citat je zapoved iz judovske veroizpovedi, ki je sveta judovska molitev, imenovana 'Shema, Yisrael' (Poslušaj, Izrael): »Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!« (5 Mz 6,4-5) To recitirajo pobožni Judje vsako jutro in večer. Ne da bi bil vprašan, je Jezus dodal še drugo – zapoved ljubezni do ljudi, ki je tako močna kot do samega sebe: »Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe; jaz sem Gospod« (3 Mz 19,18). Na koncu je Jezus poudaril še neizpodbitno prvo mesto teh dveh zapovedi.


Zapoved ljubezen je vsota in povzetek vseh zapovedi, zapisanih v postavi in prerokih. Vključuje vse zapovedi in brez nje ni izpolnjena nobena druga. Ljubezen je kakor ogrodje zgradbe: če to odstranimo, se vsa zgradba zruši. Izvirnost Jezusovega odgovora je bila dvojna. Prvič: postavo je 'poenostavil'; drugič: poudaril je, da sta zapovedi povezani – ene brez druge ni. Jezus ni le odgovoril na farizejevo vprašanje, ampak je s svojim življenjem pokazal, da nas Bog neizmerno ljubi, da bi tudi mi ljubili kakor on. Njegova brezpogojna ljubezen nam je ne glede na to, ali je sprejeta ali ne, vedno podarjena. Rezultat pa je odvisen od našega odgovora na njegovo ljubezen.

Roman Travar, duhovni pomočnik

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Ali je še koga na dan Brezmadežne precej bolela peta? Mar ni ta bolečina za nas, Marijine otroke, nekaj povsem normalnega? V Genezi BOG spregovori kači: »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med

Tako je opisal hrepenenje po Odrešeniku starozavezni prerok Izaija, ki je živel okrog 800 let pred Jezusovim rojstvom. V času nove zaveze je to hrepenenje po Bogu opisal sv. Avguštin s svojim znamenit

Kralji, kraljice in kar je še te višje gospode, se nam zdi kot odmaknjen svet – nedosegljivo – svet zase. V ta odmaknjen svet bi utegnili uvrstiti tudi Kristusa Kralja vesoljstva. Prav ob njem pa se n

bottom of page