top of page

Bog daje, mi odgovorimo

Jezus je na vprašanje farizeja odgovoril z dvema citatoma iz Mojzesove postave. Prvi citat je zapoved iz judovske veroizpovedi, ki je sveta judovska molitev, imenovana 'Shema, Yisrael' (Poslušaj, Izrael): »Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!« (5 Mz 6,4-5) To recitirajo pobožni Judje vsako jutro in večer. Ne da bi bil vprašan, je Jezus dodal še drugo – zapoved ljubezni do ljudi, ki je tako močna kot do samega sebe: »Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe; jaz sem Gospod« (3 Mz 19,18). Na koncu je Jezus poudaril še neizpodbitno prvo mesto teh dveh zapovedi.


Zapoved ljubezen je vsota in povzetek vseh zapovedi, zapisanih v postavi in prerokih. Vključuje vse zapovedi in brez nje ni izpolnjena nobena druga. Ljubezen je kakor ogrodje zgradbe: če to odstranimo, se vsa zgradba zruši. Izvirnost Jezusovega odgovora je bila dvojna. Prvič: postavo je 'poenostavil'; drugič: poudaril je, da sta zapovedi povezani – ene brez druge ni. Jezus ni le odgovoril na farizejevo vprašanje, ampak je s svojim življenjem pokazal, da nas Bog neizmerno ljubi, da bi tudi mi ljubili kakor on. Njegova brezpogojna ljubezen nam je ne glede na to, ali je sprejeta ali ne, vedno podarjena. Rezultat pa je odvisen od našega odgovora na njegovo ljubezen.

Roman Travar, duhovni pomočnik

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Ko pride Tolažnik

»Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice …« Jezusova obljuba se je začela uresničevati na binkošti, ko so bili učenci zbrani na istem kraju. Po pisanju Apostolskih del so se apos

Radodarno dajanje

Osrednji del in morda najpomembnejša tema Jezusove velikoduhovniške molitve je 'dajanje', ki se pojavi v devetih sklopih in označuje teologijo Jezusove molitve. Tako Oče kot Sin sta 'dajalca' oziroma

Ostanimo prijatelji

V času mojega otroštva narodnozabavna glasba med mladimi ni bila tako priljubljena in sprejeta kot je danes, a so vseeno obstajali »klasiki« kot Slak in Avsenik, katerih pesmi so bile hiti in so skora

コメント


bottom of page