top of page

BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.


V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:

»Slava Bogu na višavah

in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.


Ste kdaj premišljevali o svojem rojstnem dnevu? Gotovo vam je , če že ne drugega, znan datum, saj ste ga prisiljeni poleg imen vpisati tako rekoč na čisto vsak birokratski zaznamek, četudi morda ne spadate med tiste, ki iz leta v leto bučno praznujejo obletnico svojega rojstva. In zanimivo, da proslavljamo dogodek, pri katerem nimamo čisto nobenih zaslug.

Življenje je dar.

"Rad teimam," je rekel moj oče moji mami, tako sta mi rekla in nobenega pravega razloga nimam, da jima ne bi verjel. Z besedo se je torej vse začelo in triinpetdeset let kasneje, na božični dan, pemišljujem o Božjem rojstvu, ki je prav tako dar, kot vse preostale (življenjske) milosti, ki sem jih prejel iz Njegove polnosti.

"Rad te imam," mi na današnji dan pravi Bog in res prav nobenega razloga ni, da Mu ne bi verjel.

(povzeto: Magnifikat december 2022)

Čeprav bo danes hrupo, si zagotovo vzemimo nekaj časa, a bomo umolknili in prisluhnili Jezusovemu glasu. Sprejmimo ga v srce in mu dovolimo, da nam bo oznanil veselo blagovest odrešenja. Spet nam bo povedal, da nas ljubi.


48 views0 comments

Commentaires


bottom of page