top of page

Bistvo življenja

V odlomku Božje besede nas Jezus opominja, da v življenju niso najpomembnejše materialne dobrine in želja po čim večjem zaslužku, kot so si to prizadevali prodajalci v templju. V kolikor želimo najti bistvo življenja, ne potrebujemo hoditi daleč, saj se le to skriva v nas samih. Jezus pozna vsakega izmed nas in v vsakem vidi nekaj lepega in unikatnega. Nagovarja nas, da tudi sami v sebi prepoznamo svoj potencial, svoje bistvo. 

Melita Grabner

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Dobri Pastir

So voditelji, ki ne kažejo sočutja do drugih ljudi in se ne zanimajo za njihove potrebe ali težave. Namesto tega so osredotočeni na dosego lastnih ciljev, ne glede na posledice za druge. Takšni vodite

Prošnja za goreče srce

Premnogokrat tipamo, otipamo in ne čutimo. Prav tako se je zgodilo učencema, ki sta Jezusa prepoznala po lomljenju kruha. Ob spoznanju, da je stopil On mednje, sta postala vznemirjena … Oh,  kolikokra

Neverni Tomaž

Zaradi dogodka iz današnjega evangelija je apostol Tomaž postal »slaven« in se ga je prijel izraz neverni Tomaž. Vsak se je že kdaj znašel v vlogi Tomaža, ko ni verjel drugemu na besedo, ampak se je m

Comments


bottom of page