top of page

5. velikonočna nedelja

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot.«


Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.


Jezusove besede: "Jaz se pot, resnica in življenje," čeprav tolikokrat slišane in prebrane, me vedno znova zadenejo in me iz mojega, sicer zgledno artikuliranega in izraženega, a tolikokrat neoprijemljivega in abstraktnega krščanstva premikajo v osnovno in bistveno.

Nobene poti ni, po kateri je treba iti za Jezusom - Jezus je pot!

Nobenega seznama pravil in napotkov, ki se jih je treba držati, ni - Jezus je resnica!

Nobene vaje ni, nobenega modela ali načina, nobene drugačne oblike življenja - Jezus je življenje!

Ali kot je zapisal Pavel: Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni! (Gal 2,20) Prav nič abstraktno ali simbolno, čisto stvarno!


(povzeto: Magnifikat maj 2023)


53 views0 comments

Comentarios


bottom of page