top of page

4. nedelja med letom

V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.

Mr 1, 21-28


V Kafarnaumu v Galileji smo. To je domači kraj učencev. Slišiš, učenec, učenka? Tukaj so ribiške mreže že tvojega delovnega okolja in socialnega omrežja tvojih odnosov. Dan počitka je, občestvo se sreča pri bogoslužju in strmi nad tem, kar ga Jezus uči.

Postati učenec, to je prvi korak tistega, ki se je odločil hoditi za Jezusom. Ne glede na osebne okoliščine, kot je recimo izbrani življenjski stan.

Oče od mene želi, da poslušam in doumem in zaživim Besedo. Male sive celice niso dovolj, to učenčevstvo se dogaja globoko v človeku. Nečisti duh se človekove pripravljenosti na to držo tako boji, da je pripravljen priti celo k maši.

Postani torej Jezusov odličnjak!

(povzeto: Magnifikat, januar 2024)

50 views0 comments

Comentarios


bottom of page