top of page

24. nedelja med letom

Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.

Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel predenj in ga prôsil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se je tega služabnika usmilil, opróstil ga je in mu dolg odpústil.

Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ Óni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povŕnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo.

Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjézil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povŕnil vsega dolga.

Tako bo tudi moj nebeški Oče stóril z vami, če vsak iz srca ne odpustí svojemu bratu.«


Iz tega zapisa bi lahko sklepali, da je Peter med znamenitim "govorom na gori" spal ali pa je bil odsoten ali pa morda ni dobro poslušal ali pa ni molil - vsaj ne očenaša.

"In odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom,"se glasi zapis v Matejevem evangeliju.

A kaj naj v svoj zagovor rečem jaz, ki od malih nog iz dneva v dan drdram očenaše, kot bi stresal orehe po mizi.

"Gospod, kolikokrat naj še odpustim svojemu bratu?"

"Ne vem. Kaj misliš kolikokrat?"

"Sedemkrat?"

"Hmm...Kolikokrat pa želiš, da ti jaz odpustim?"

"Zmeraj in vedno."

"Pa si si odgovoril."

(povzeto: Magnifikat september 2023)
94 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page