top of page

Mašni nameni

Mašni nameni v Župniji Velenje in v župnijah v soupravi.

Razpored sv. maš (oznanila) - mašni nameni za župnije:

- Gornja Ponikva,

- Šentjanž na Vinski Gori,

- Št. Ilj pri Velenju.

bottom of page