top of page

Zgodi se tvoja volja

Jezusova prilika o dveh sinovih, ki jih oče pošlje delat v svoj vinograd, spregovori o izpolnjevanju Božje volje. Na Jezusovo vprašanje, kateri izmed sinov je izpolnil očetovo voljo, so veliki duhovniki in starešine ljudstva pravilno odgovorili, ko so rekli, da tisti, ki si je premisli in šel v vinograd, pa čeprav je na očetovo vabilo odgovoril: »Nočem.«


Kaj je Božja volja? To ni stvar le besed ali dobrih namenov. To je stvar dejanj. Jezus je rekel o sebi, da vedno dela, kar je všeč njegovemu Očetu: »Kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal« (Jn 6,38).


Kako spoznamo Božjo voljo? Pri tem nam je v veliko pomoč skupnost Cerkve. Imamo dolgo in bogato izročilo, v katerem je veliko modrosti, saj je 'produkt' svetniških življenj milijonov Jezusovih učencev.


Očetova volja je, da bi vsi prišli v Božje kraljestvo. Prosimo ga, naj njegov Duh našo voljo zedini z voljo svojega Sina po zgledu presvete Marije in svetnikov. Molimo, da bi se njegov odrešenjski načrt povsem izpolnil na zemlji kakor v nebesih. Po molitvi moremo razpoznavati, kaj je Božja volja (prim. Rim 12,2) in dosegati stanovitnost, da jo izpolnimo (prim. Heb 10,36).


Roman Travar, duhovni pomočnik

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Ali je še koga na dan Brezmadežne precej bolela peta? Mar ni ta bolečina za nas, Marijine otroke, nekaj povsem normalnega? V Genezi BOG spregovori kači: »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med

Tako je opisal hrepenenje po Odrešeniku starozavezni prerok Izaija, ki je živel okrog 800 let pred Jezusovim rojstvom. V času nove zaveze je to hrepenenje po Bogu opisal sv. Avguštin s svojim znamenit

Kralji, kraljice in kar je še te višje gospode, se nam zdi kot odmaknjen svet – nedosegljivo – svet zase. V ta odmaknjen svet bi utegnili uvrstiti tudi Kristusa Kralja vesoljstva. Prav ob njem pa se n

bottom of page