top of page

Zakaj Gospod odlaša?

Na prvi pogled daje Jezus v evangeliju občutek, da mu ni mar za pogansko ljudstvo. Tudi učenci so ga prosili, naj ženo odpravi, ker vpije za njimi. A Gospod vidi v naša srca. Njegov molk ni posledica ravnodušnosti, ampak predstavlja tisti potreben čas, ki nam ga daje, da v nas poveča gorečnost Zanj ter plemeniti našo vero in željo po Njegovi navzočnosti. Je čas, ko imamo priložnost, da opustimo malikovanje današnjega sveta in na prvo mesto postavimo Kristusa. Šele ko je vera dovolj trdna in močna, se lahko po njej dogajajo čudeži.

Tadej Hrastnik

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Današnji evangeljski odlomek je kratek, a zato toliko bolj zgovoren. K delu v vinograd sta povabljena dva sinova. Prvi delo najprej odkloni, a nato »se premisli« in delo opravi. Drugi najprej zagotovi

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

bottom of page