top of page

Videti v drugem so-človeka

Preteklo nedeljo smo se čudili Jezusovi izbiri cestninarja Mateja za učenca. Danes ga najdemo celo med poslanimi apostoli Božjega kraljestva. Jezus preseneča, a tudi uči /uvod dodan/.

Vsakdo je najprej človek. Naša dejanja včasih niso v redu. Ampak še vedno smo ljudje, včasih neprimernih dejanj. Izogibam se pridevnikom: nepravičen, slab, zahrbten … Zato se, če tako nanese, pogovarjam z vsemi, tudi če mi niso po godu.

Albin Vrabič

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Današnji evangeljski odlomek je kratek, a zato toliko bolj zgovoren. K delu v vinograd sta povabljena dva sinova. Prvi delo najprej odkloni, a nato »se premisli« in delo opravi. Drugi najprej zagotovi

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

bottom of page