top of page

Velika noč

Na kaj pomislimo, ko slišimo za Veliko noč? Moji veroučenci prvega razreda takoj pričnejo razlagati o velikonočnem zajčku, ki prinaša darila. Ko jih vprašam, zakaj jih obdaruje, skomignejo z rameni. Zaupam, da bo po praznikih naš pogovor drugačen. Ob starših, ki so prvi učitelji vere, bodo doživeli, da je Jezusovo vstajenje od mrtvih naše upanje v večnost. Učenec je videl povoje in prtič v grobu, a ne na istem mestu, in je veroval, jaz pa verujem, ker vsak dan molim in gradim odnos z Jezusom.

Mihaela Razboršek

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page