top of page

Velika noč

Na kaj pomislimo, ko slišimo za Veliko noč? Moji veroučenci prvega razreda takoj pričnejo razlagati o velikonočnem zajčku, ki prinaša darila. Ko jih vprašam, zakaj jih obdaruje, skomignejo z rameni. Zaupam, da bo po praznikih naš pogovor drugačen. Ob starših, ki so prvi učitelji vere, bodo doživeli, da je Jezusovo vstajenje od mrtvih naše upanje v večnost. Učenec je videl povoje in prtič v grobu, a ne na istem mestu, in je veroval, jaz pa verujem, ker vsak dan molim in gradim odnos z Jezusom.

Mihaela Razboršek

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Če nekomu ne odpustim, pomeni, da mu z moje strani ni odpuščeno. Greh os-tane zadržan v mojem srcu in tam ne daje prostora ljubezni. Sveti Duh se mora umakniti duhu, ki ni od Boga in ta začne pustošit

Jezusova »velikoduhovniška molitev« nas nagovori, da je prišla ura za poveličevanje Božjega sina. Naj vsak dan najdemo trenutek, ko poveličujemo Božjega Sina. Večno življenje je v tem, da spoznavamo N

V kolikor daješ, ne da bi kaj dobil v zameno za to, je zame ljubezen do Boga in do bližnjega. Če pa dodaš še vero v Jezusa, je krog sklenjen. Takrat spoznaš, da Jezus živi in je živ v vsakem izmed nas

bottom of page