top of page

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV

V soboto, 29. oktobra, je bilo pri večerni maši pri Sv. Martinu srečanje zakoncev jubilantov.

Udeležilo se je 15 parov, ki so praznovali okroglo ali pol-okroglo obletnico zakonskega življenja.

Pri sveti maši so zakonci hvaležno položili na oltar svoja skupna leta življenja, v katerih so se prepletali lepi trenutki, seveda pa tudi razne preizkušnje. Prosili so Gospoda, da bi jih še naprej blagoslavljal na njihovih življenjskih poteh.

Ob zaključku sv. maše sta bili izrečeni zahvali:


"Od začetka stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil ženi in bosta oba eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči."

Danes se skupaj zahvaljujemo za dar svetega zakona, ki smo ga jubilanti pred Gospodom sklenili, On pa je blagoslovil našo obljubo ljubezni in zvestobe, ki smo si jo podarili.

Hvaležni smo za to čudovito danost zakona, odnosa, za vse blagoslove, ki so nam dali moč, da smo uresničevali to, za kar smo ustvarjeni - žena in mož - eno telo.

Zbrani smo tukaj, da v krogu najdražjih, bližnjih, prijateljev in cerkvenega občestva izrečemo skupaj veliko zahvalo za prehojeno pot zakona, za navzočnost Gospoda na naših poteh, ko nas varuje in daje moč v zdravju in bolezni, v sreči in nesreči in se veseli naše zvestobe in ljubezni ter vse skupaj obilno blagoslavlja. Hvala ti Gospod.


Pri sv. Martinu večerni zvon pozvanja, da sveta maša bo, naznanja.

Prihajajo verniki od vseh strani, nocoj pa še posebej vsak se veseli.

To smo mi, zakonski pari, s posebnim namenom sem prišli.

Gospodu se radi zahvalili bi, vsak svojo zgodbo z Njim si deli.

Do naju je dobri Bog bil darežljiv. Petinšestdeset skupnih let sva doživela.

Deset pravnukov se veselila, kaj bi lahko si še več želela?

Ljubi Bog, hvala ti za vse!

Dragi zakonci jubilanti, hvala za vaše pričevanje in naj vas Gospod spremlja in blagoslavlja na vaših poteh!


1,043 views0 comments

Comments


bottom of page