top of page

Srečanja staršev bodočih prvoobhajencev

Spoštovani starši bodočih prvoobhajencev!


Z vašimi otroki že od septembra lepo hodimo skupaj na pripravi na prejem prve sv. spovedi in sv. obhajila.

Z željo, da se srečamo tudi s starši, vabimo na srečanja staršev prvoobhajancev, ki bodo v tem tednu:


  • Velenje: torek, 22. novembra 2022, v učilnici nad zakristijo cerkve sv. Martina. Na voljo sta dva termina, dopoldanski ob 9. uri ali popoldanski ob 17. 30 uri.

  • Ponikva: petek, 25. novembra 2022, v cerkvi na Gornji Ponikvi, po večerni sveti maši, ki se začne ob 18. uri.

  • Vinska Gora: 27. novembra po nedeljski maši ob 9.uri.


Lepo vas pozdravljam in blagoslavljam,


Matic Lesjak,

vikar in katehet vaših otrok - matic.lesjak@zupnija-velenje.si

198 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page