top of page

Sprejeti Novorojenega

Komu sem podobna? Prebivalcem Betlehema, ki niso želeli najti prostora za sveto družino in so svoja srca zaprli za Odrešenika, ali pastirjem, ki niso imeli ničesar, a so bili pripravljeni odpreti srce novorojenemu Detetu, Božjemu Sinu - našemu Odrešeniku? Sveti Duh, prosim te, prepoji moje srce z razumom in modrostjo, da se ne bom bala zase in bom svoje srce odprla za Odrešenika, da se bo lahko rodil tudi v mojem srcu. Sveti Duh, prosim te, nauči me moliti, da bom lahko z angelom in množico nebeške vojske hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« Sveti Duh, daj mi moči, da bom novorojenega Božjega Sina, našega Odrešenika, ponesla med soljudi, da nas bo lahko s svojo ljubeznijo in milostjo prenovil. Amen.

Jelka Borovnik

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

Svojim bratom in sestram je treba pomagati. Najprej poskušaš problem reševati sam, potem za pomoč prosiš druge ljudi, obrneš se na Boga, Jezusa, na vse rajne. Vendar ne obupaš, ker veš, da si ta oseba

bottom of page