top of page

Sprejeti Novorojenega

Komu sem podobna? Prebivalcem Betlehema, ki niso želeli najti prostora za sveto družino in so svoja srca zaprli za Odrešenika, ali pastirjem, ki niso imeli ničesar, a so bili pripravljeni odpreti srce novorojenemu Detetu, Božjemu Sinu - našemu Odrešeniku? Sveti Duh, prosim te, prepoji moje srce z razumom in modrostjo, da se ne bom bala zase in bom svoje srce odprla za Odrešenika, da se bo lahko rodil tudi v mojem srcu. Sveti Duh, prosim te, nauči me moliti, da bom lahko z angelom in množico nebeške vojske hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« Sveti Duh, daj mi moči, da bom novorojenega Božjega Sina, našega Odrešenika, ponesla med soljudi, da nas bo lahko s svojo ljubeznijo in milostjo prenovil. Amen.

Jelka Borovnik

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Indijski jezuitski duhovnik in pisatelj Anthony de Mello je zapisal: »Mir najdeš samo v pritrditvi.« Z leti vedno bolj dojemam resničnost te misli. Izkušam, da je življenje ne glede na različne okoliš

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Sam

bottom of page