top of page

Sprejeti Njega, ki je vstajenje in življenje

Indijski jezuitski duhovnik in pisatelj Anthony de Mello je zapisal: »Mir najdeš samo v pritrditvi.« Z leti vedno bolj dojemam resničnost te misli. Izkušam, da je življenje ne glede na različne okoliščine in tudi težke preizkušnje bolj umirjeno, če živim v zaupanju v Božje usmiljenje. Iskrena prošnja v molitvi ter sprejemanje Njegove volje, četudi je kdaj ne razumem, prinaša notranji mir in bolj veder pogled na življenje. Psalm današnje nedelje zagotavlja ravno to - Bog odpušča spodrsljaje in sprejema naše človeške nepopolnosti. Jezusove besede pa so najboljši kažipot na našem življenjskem popotovanju: »Jaz sem vstajenje in življenje, govorí Gospod; kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.«

Elizabeta Kos

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page