top of page

Sprejeti Njega, ki je vstajenje in življenje

Indijski jezuitski duhovnik in pisatelj Anthony de Mello je zapisal: »Mir najdeš samo v pritrditvi.« Z leti vedno bolj dojemam resničnost te misli. Izkušam, da je življenje ne glede na različne okoliščine in tudi težke preizkušnje bolj umirjeno, če živim v zaupanju v Božje usmiljenje. Iskrena prošnja v molitvi ter sprejemanje Njegove volje, četudi je kdaj ne razumem, prinaša notranji mir in bolj veder pogled na življenje. Psalm današnje nedelje zagotavlja ravno to - Bog odpušča spodrsljaje in sprejema naše človeške nepopolnosti. Jezusove besede pa so najboljši kažipot na našem življenjskem popotovanju: »Jaz sem vstajenje in življenje, govorí Gospod; kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.«

Elizabeta Kos

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Če nekomu ne odpustim, pomeni, da mu z moje strani ni odpuščeno. Greh os-tane zadržan v mojem srcu in tam ne daje prostora ljubezni. Sveti Duh se mora umakniti duhu, ki ni od Boga in ta začne pustošit

Jezusova »velikoduhovniška molitev« nas nagovori, da je prišla ura za poveličevanje Božjega sina. Naj vsak dan najdemo trenutek, ko poveličujemo Božjega Sina. Večno življenje je v tem, da spoznavamo N

V kolikor daješ, ne da bi kaj dobil v zameno za to, je zame ljubezen do Boga in do bližnjega. Če pa dodaš še vero v Jezusa, je krog sklenjen. Takrat spoznaš, da Jezus živi in je živ v vsakem izmed nas

bottom of page