top of page

Sprejeti križ in hoditi za Jezusom

Bog nas ljubi in nam je ostal zvest po tem, ko je bil zapostavljen, zamenjan in žaljen. Zato je edino prav, da zanj hranimo velik del v našem srcu ter ga sprejmemo z odprtimi rokami.

In ker je Bog pravičen sodnik, ti bo povrnjeno s takšno mero, kakršno si vložil. Kajti dejal je: »Kdor ne sprejme mojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden.«

Luka Rožič

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Današnji evangeljski odlomek je kratek, a zato toliko bolj zgovoren. K delu v vinograd sta povabljena dva sinova. Prvi delo najprej odkloni, a nato »se premisli« in delo opravi. Drugi najprej zagotovi

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

bottom of page