top of page

Sprejeti križ in hoditi za Jezusom

Bog nas ljubi in nam je ostal zvest po tem, ko je bil zapostavljen, zamenjan in žaljen. Zato je edino prav, da zanj hranimo velik del v našem srcu ter ga sprejmemo z odprtimi rokami.

In ker je Bog pravičen sodnik, ti bo povrnjeno s takšno mero, kakršno si vložil. Kajti dejal je: »Kdor ne sprejme mojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden.«

Luka Rožič

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Pridi, Sveti Duh!

"Pridi, Sveti Duh! Napolni naša srca in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni". Pred enim tednom smo bili priče, ko so nekateri naši otroci prvič prejeli Jezusa v srce. Danes pa je vsa naša srca ponovno na

Biti na svetu, a ne od svet

Ljubi Jezus je odšel k svojemu Očetu in pismo je bilo izpolnjeno. Šel je s sveta, s katerega ni bil. Sem je prišel samo zaradi nas, da nas odreši. Da bi tudi mi bili eno, kot je On s svojim Očetom. Tu

Dati življenje za druge

V današnjem evangeliju nas Jezus spodbuja k ljubezni do bližnjega, spodbuja, da damo »življenje za druge«! Kaj torej v resnici  pomeni darovati življenje za drugega človeka? Vsak dan dobimo priložnost

Kommentit


bottom of page