top of page

Sprejeti Jezusa, njegovo luč in življenje

Odlomek nas nagovarja, naj sledimo Jezusu, edinorojenemu Božjemu Sinu, sprejemamo njegovo življenje, ki je večno in je resnica. Kdor živi v Bogu in sprejema Božjo luč, se ne boji hudega, zaupa, se veseli in je dober do vsega in vsemu, kar je Bog ustvaril za nas in po nas. Jezus, po katerem se je Bog približal človeku, je premagal šibko in grešno človeško meso, ki ga vodi hudobija in nemirno srce. Jezus je luč, ki nas vodi do življenja, ki se rodi iz duha, in samo tisti, ki je rojen iz duha, bo imel večno življenje. Veselje, ki ga Jezus deli z nami, je dejanje Božje ljubezni, ki je neskončna in rešuje, da se nihče od nas ne bi pogubil in zavrnil Boga. Ta Božji dar z neba sprejemajmo z vso odgovornostjo, da bomo nekoč gledali Njega, ki nas je ustvaril, da delamo dobro in se ne bojimo resnice, ki rešuje in omogoča življenje, ki ga je Bog namenil vsakemu izmed nas, da živimo z njim in po njem.      

Mateja Plazovnik

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Dobri Pastir

So voditelji, ki ne kažejo sočutja do drugih ljudi in se ne zanimajo za njihove potrebe ali težave. Namesto tega so osredotočeni na dosego lastnih ciljev, ne glede na posledice za druge. Takšni vodite

Prošnja za goreče srce

Premnogokrat tipamo, otipamo in ne čutimo. Prav tako se je zgodilo učencema, ki sta Jezusa prepoznala po lomljenju kruha. Ob spoznanju, da je stopil On mednje, sta postala vznemirjena … Oh,  kolikokra

Neverni Tomaž

Zaradi dogodka iz današnjega evangelija je apostol Tomaž postal »slaven« in se ga je prijel izraz neverni Tomaž. Vsak se je že kdaj znašel v vlogi Tomaža, ko ni verjel drugemu na besedo, ampak se je m

コメント


bottom of page