top of page

Prva sveta spoved letošnjih prvoobhajencev


V soboto, 11. marca 2023, je več kot polovica prvoobhajencev, z vseh šestih župnij, otroci iz Velenja in Št. Ilja, prvič pristopilo k sv. spovedi.


V 3. razredu verouka gredo otroci običajno k prvemu svetemu obhajilu in se tako v polnosti udeležijo zakrementa svete maše, ko pri obhajilu prejmejo živi kruh, sv. hostijo, ki je Jezus sam. Toda včasih morda pozabimo, da v istem letu otroci prvič pristopijo še k enemu od sedmih zakramentov in tj. sv. spoved.


Otroci so tako že v postnem času prvič opravili sv. spoved, čeprav bodo prva sveta obhajila v naših župnijah šele med 14. majem in 4. junijem. A to prav s tem namenom, da se poudari pomen sv. spovedi in njena neodvisnost od prvega obhajila. Pred prvimi obhajili bodo otroci tako že vsaj drugič pri sv. spovedi.


Srečanje ob prvi sv. spovedi je spremljalo več sestavnih delov, ki so pomagali otrokom in družini ovrednotiti ta pomemben korak v zakramentalnem življenju otrok in njihovem odnosu z usmiljenim Bogom. Tako sta poleg predstavitve ključnih poudarkov sv. spovedi in usmiljenja Boga starše nagovorila tudi dva pričevalca: v Velenju mož Marko Kocuvan in v Šentilju študent Urh Špital.

Po opravljeni spovedi, zmoljeni pokori, zahvali Bogu, da nas ima rad in nam odpušča, so animatorji in skavti za otroke pripravili še različne igre. Nato smo skupaj z otroki zažgali lističe, popisane z njihovimi grehi, zapeli pesem in se veselil, kako je Bog naše grehe izbrisal. Na koncu pomembnega dogodka pa smo skupaj s starši in otroki tudi praznovali in si privoščili posebej za to pripravljene slaščice.


Družine prvoobhajencev in vseh veroučencev ste 25. marca popodlne vabljene že na drugo druzinsko oratorijsko popodlne (prosimo, da se prijavite), ki bo celotni družini pomagalo pri pripravi in praznovanju Velike noči.


https://www.zupnija-velenje.si/events-1/druzinsko-postno-oratorijsko-popoldne


Prva sv. spoved za otroke župnij Vinska Gora in Gornja Ponikva bo v soboto, 18. marca:


215 views0 comments

Recent Posts

See All

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Jezus ozdravlja telesno in duhovno slepoto. Evangelist Janez nam predstavi sleporojenega, ki se na Jezusovo besedo umije v jeruzalemskem vodnjaku Siloa. Prevod besede Siloa pomeni »poslan« ali »voden«

bottom of page