top of page

Privilegij biti Božji otrok

Jezus se je v svoji ponižnosti dal krstiti Janezu Krstniku, ki ''ni bil vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal.'' In Bog Oče se je razveselil svojega ljubljenega Sina. S krstom smo prejeli Sv. Duha in tudi mi postali Božji ljubljeni otroci. Kakšen privilegij je to, biti Božji otrok. Jezus je po krstu začel z javnim delovanjem, oznanjevanjem, učenjem, ozdravljanjem … Tudi mi smo kot kristjani, kar smo s krstom postali, poklicani k novemu poslanstvu. Zato se moramo vedno znova potapljati v Sv. Duha in mu dovoliti, da nam pomaga hoditi po pravi Poti.     

Erika Novak

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Njega poslušajte!

V odlomku Oče postavi Jezusa za našega učitelja in pravi: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«. Evangelij nas spodbuja, da razmislimo o tem, kdaj in kako slišimo Jezusa. Je del našega vsakdanj

Soočenje s skušnjavami

Evangelij govori o Jezusovem postu in njegovem vstopu v javno delovanje. Vsak dan se srečujemo z najrazličnejšimi skušnjavami, a se imamo možnost potruditi in jih premagati - lahko smo močnejši od nji

Upanje

V kolikor evangelijski odlomek preslikamo v današnji čas, gobavost vsekakor ni več ena izmed najpogostejših bolezni. Na žalost pa obstaja ogromno drugih zdravstvenih stanj, ki lahko človeka postavijo

bottom of page