top of page

Pripravljenost in čuječnost

Odlomek nas opozori na pripravljenost in čuječnost, da bomo vsak dan sprejemali, kar nam je dano, ter s svojim ravnanjem sledili Njemu. Tako si bomo pripravili olja, da bomo sijali, ko pride tisti dan in ura.

Prav tako imamo vsak dan priložnost pomagati drugim, da "zasijejo" in namesto besed: "Znajdi se!" pomagati po svojih močeh, ravnati preudarno in deliti olje z bližnjim.

Jezus vedno prihaja in želi, da smo pripravljeni. Če bodo naše svetilke ugasnile, bomo ostali pred vrati ...

Vladka Zagoršek

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page