top of page

Premagana skušnjava

Prva od 72. knjig Svetega Pisma se imenuje Geneza. Razdeljena je na dva dela, na prazgodovino (1-11) in očake. Prazgodovina je preroško gledanje v preteklost - zgodovino odrešenja videti od stvarjenja dalje. V prazgodovini najdemo pretresljivo človekovo odvračanje od Boga in kot odgovor Božjo sodbo, ki se spremeni v milostno naklonjenost. Tu je vse povedano, kar je bistvenega o Bogu in človeku: prazgodovina obravnava stvarjenje sveta in človeka, padec v greh, vesoljni potop, zavezo z Noetom in gradnjo babilonskega stolpa.

Sredi edenskega vrta je BOG postavil drevo življenja in drevo spoznanja. Drevo življenja naj bi prvima človekoma zagotavljalo nesmrtnost. Verjetno je moral človek redno jesti njegove sadeže, da je obnavljal svoje življenje. Drugo drevo pa je dajalo spoznanje dobrega in hudega. Bog je prvim človekoma prepovedal jesti od tega drevesa, kajti samo Bog je imel pravico določati, kaj je dobro in kaj je zlo. Ko sta prva človeka jedla od tega drevesa, sta odkrila svojo nagoto. Iz tega je zrasla zavest krivde in lastne omejenosti.

Tretje poglavje pojasnjuje izvor zla in trpljenja v božjem stvarstvu, ki je samo na sebi dobro. Pripoved je po obliki basen, ker kača govori. Kača v laži pretvarja Božje naročilo: »Ali je res Bog rekel, da ne jejta od nobenega drevesa v vrtu?« Žena kačo popravi in po svoje ponovi Božje naročilo Adamu: »Od dreves v vrtu smeš jesti; od drevesa spoznanja dobrega in hudega pa nikar ne jej. Zakaj brž ko boš jedel od njega, boš moral umreti.« Kača najprej zanika kazen: »Nikakor ne bosta umrla … Brž ko bosta jedla, se vama bodo odprle oči in bosta kakor Bog, ker bosta spoznala dobro in hudo.« Nemogoča kačina trditev postane verjetna in s tem tudi skušnjava. Zaupanje med Bogom in človekom se poruši, ko človek ne verjame Božji besedi. Kristus je novi Adam, ki kačo trikrat zavrne.

Janez Turinek, vikar

4 views0 comments

Recent Posts

See All

V današnjem evangeliju Jezus zajoka ob grobu dobrega prijatelja Lazarja, ki ga nato obudi od mrtvih in jasno pokaže, da Božje delovanje presega vse zemeljsko, celo grob in smrt. Greh lahko primerjamo

Jezus ozdravlja telesno in duhovno slepoto. Evangelist Janez nam predstavi sleporojenega, ki se na Jezusovo besedo umije v jeruzalemskem vodnjaku Siloa. Prevod besede Siloa pomeni »poslan« ali »voden«

Dva atoma vodika in en atom kisika skupaj sestavljajo za življenje nepogrešljivo snov, vodo. Je skoraj brezbarvna, brez vonja in okusa. V večjem ali manjšem odstotku se nahaja malodane povsod. Kjer je

bottom of page