top of page

Poslušati Besedo in obroditi sad

Jezus nam želi povedati, da ko poslušamo njegove besede in prilike, jih moramo ne samo poslušati, ampak tudi doumeti in razumeti, saj nam jih govori z namenom, da bi nas poučil. Gospod nam želi povedati tudi, da imamo srečo, ker vse njegove prilike ne samo slišimo, ampak jih razumemo in dojamemo. Saj brez tega njegove prilike lahko vidimo le kot zgodbice brez smisla. Če pa se odpremo njegovi dobroti, ji damo priložnost da naše življenje spremeni v nekaj lepšega in boljšega. Pa bomo lahko tisto seme ki je padlo na zemljo in pognalo korenine ter dobre sadove. Zato ne smemo Boga le poslušati, ampak moramo živeti po njegovih načelih in mu zaupati, saj je on tisti, ki nas je ustvaril in ima načrt za vsakega od nas. Z nami bo, kadar ga bomo najbolj potrebovali. Zato je najpomembnejše ga spoštujemo, slavimo, mu sledimo, ga cenimo in živimo po njegovih načelih ... to je edina možnost, da bomo podobni semenu, ki pade na dobro zemljo in dobro obrodi.

Tjaša Podlesek

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Današnji evangeljski odlomek je kratek, a zato toliko bolj zgovoren. K delu v vinograd sta povabljena dva sinova. Prvi delo najprej odkloni, a nato »se premisli« in delo opravi. Drugi najprej zagotovi

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

bottom of page